Inspectiewerk

Urgente meldingen van dierenverwaarlozing of -mishandeling worden behandeld door onze inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Bij het bestrijden van dierenleed werkt de LID nauw samen met de dierenpolitie, het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Meldingen die bij het landelijk meldnummer 144 binnenkomen, worden in eerste instantie uitgezet naar de dierenpolitie. Als deze een overtreding constateert, volgt een proces-verbaal en strafrechtelijke vervolging.

Bestuursrecht

Indien het welzijn van de dieren kan worden verbeterd, komen onze inspecteurs in actie. Zij kunnen een eigenaar (op basis van bestuursrecht) dwingen om bijvoorbeeld de huisvesting te verbeteren of naar een dierenarts te gaan. Ook kan, in overleg met RVO.nl en het ministerie van Economische Zaken, worden besloten om een dier bij de eigenaar weg te halen.

30.000 inspecties

Sinds de komst van het centrale meldnummer 144 en de dierenpolitie in 2011 is het aantal meldingen toegenomen. In 2015 zijn er ruim 30% meer inspecties uitgevoerd dan vorig jaar in dezelfde tijd. In 2014 werd het welzijn van meer dan 30.000 dieren gecontroleerd door de LID en indien nodig verbeterd. Onze 15 inspecteurs kregen in 2015 versterking van drie inspecteurs die gedetacheerd zijn door de dierenpolitie. Dankzij onder andere geld van de vorige campagne uit 2014 konden deze inspecteurs opgeleid worden en worden voorzien van de noodzakelijke uitrusting. Hoewel de druk op onze inspecteurs groot is, vinden wij dat onnodig lijden van dieren altijd moet worden opgelost of voorkomen. Help ons daarom om de dieren te helpen en steun ons.

Contact met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Voor algemene informatie over de LID kun je contact opnemen met:

Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
Postbus 84051
2508 AB Den Haag
T 088 81 13 000 (van 09.00 tot 17.00 uur)

Let op: Meld dierenleed via het landelijk meldnummer 144.
Wanneer je 144 belt, krijg je de politie aan de lijn. Afhankelijk van de melding kan de politie besluiten om de LID in te schakelen.

Ed WebersInspecteur in Gelderland-Zuid en Noord-Oost Brabant

 

"Met een bekeuring voor de baas zijn de dieren nog niet geholpen; die hebben nazorg nodig en hun situatie moet verbeteren. Daar doe ik het voor!"