Jeugd

De Dierenbescherming op school

Leuk voor de afwisseling en spannend voor de leerlingen: een onbekende juf of meester voor de klas. Vrijwilligers van de Dierenbescherming geven gastlessen aan de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool, waarbij ze vertellen over dierenwelzijn en het werk van de Dierenbescherming. 

Lesmateriaal: Dierenbeschermersspel en Denken over Dieren

De Dierenbescherming heeft speciaal voor het basisonderwijs het Dierenbeschermersspel ontwikkeld. Dit spel vormt de basis voor de door ons gegeven gastlessen. Het Dierenbeschermersspel bestaat uit diverse videofragmenten. Aan de hand van deze fragmenten spelen onze scholenvoorlichters een boeiende en spannende quiz met de leerlingen. Deze vragen bestaan uit vier onderwerpen waaronder hulp aan dieren (opvang, inspectie), gedrag en verzorging van dieren en interessante dierenfeiten. Een gastles duurt circa 1,5 uur en wordt kosteloos aangeboden. Meer informatie? Stuur een mail naar scholenvoorlichting@dierenbescherming.nl

Voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs ontwikkelde de Dierenbescherming het digitale lesprogramma Denken over Dieren. Aan de hand van filmpjes, foto's en tekstjes bekijken de leerlingen elk vraagstuk van diverse kanten en gaan zij nadenken over de plek die dieren in onze maatschappij en in ons eigen leven innemen. Denken over Dieren is geschikt voor de vakken maatschappijleer, burgerschap en biologie.