Inschrijving ANBI

ANBI-registraties

Publieksnaam:
St. V. Sirach Bartholomeus Criellaert, Tot Verspreiding van geschriften op het gebied van Dierenbescherming
RSIN:
802472990
Bezoekadres:
Postbus 85980
2508 CR Den Haag
Bestuurssamenstelling
- Voorzitter:
J. van Dijke
- Penningmeester:
B.M.J. van der Woude
- Lid:
J.V. van Muijden - Varushechkina
Toelichting
Voor het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.
Doelstelling
Het bekostigen, aanschaffen en beschrijven van de ruimst mogelijke wijze over het gehele Koninkrijk der Nederlanden van beknopte, zakelijke, deskundige, onderrichtende en kosteloze geschriften van dierenbeschermende aard en tevens zonodig het samenstellen en bewerken van deze geschriften.

Publieksnaam:
Dierentehuis Kennemerland (Zandvoort)
RSIN:
1012034
Bezoekadres:
Keesomstraat 5
2041 XA Zandvoort
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Beter Leven keurmerk
RSIN:
851499284
Bezoekadres:
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
Bestuurssamenstelling
- Voorzitter:
mw H.M. van Veen
- Secretaris:
mw I.J.A.F. Luyten
- Penningmeester:
dhr N.A. Boering
- Lid:
dhr C.M. den Hoed
- Lid:
dhr T.S. de Vries
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag.

Publieksnaam:
SDDBOZ
RSIN:
822576739
Bezoekadres:
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
Bestuurssamenstelling
- Bestuurder:
mw J.F. Admiraal
- Voorzitter:
dhr P. Smits
- Vice-voorzitter:
mw E.G. Pieters
- Lid:
dhr P. Buisman
- Lid:
mw M. Eleveld
Toelichting
Voor het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.
Doelstelling
Het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken ten behoeve van de realisatie van de doelstelling van de statutair te Den Haag gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren ("De Dierenbescherming") en de aan haar gelieerde rechtspersonen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Publieksnaam:
Dierenambulance De Meren
RSIN:
808823796
Bezoekadres:
K R Poststraat 131
8448 EB Heerenveen
Bestuurssamenstelling
- Secretaris:
mw G.A.M. Willemsen
- Penningmeester:
mw M. Bomgaars
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenbescherming de Heuvelrug
RSIN:
805959865
Bezoekadres:
Hendrikje Stoffelsstraat 57
1058GC Amsterdam
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenambulance Overgelder
RSIN:
819696663
Bezoekadres:
Kuipersdijk 11
7381 AX Klarenbeek
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
St. Dierenambulance Midden Nederland
RSIN:
803388494
Bezoekadres:
Operetteweg 1B
1323 VJ Almere
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenambulance Noord-Holland Zuid
RSIN:
851630236
Bezoekadres:
Generaal Spoorlaan 16
2025 NB Haarlem
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenambulance Zuid-Holland Zuid
RSIN:
805828655
Bezoekadres:
Korperweg 35
3084 NC Rotterdam
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenopvangcentrum Breda e.o.
Dierenambulance Breda e.o.
RSIN:
811198029
Bezoekadres:
Oude Baan 60
4825 BL Breda
Bestuurssamenstelling
- Voorzitter:
M.E. de Graaf
- Secretaris:
Y.G.M. Fens
- Lid:
J.E. de Vries – Springer
- Lid:
H.J.F. van de Sanden
- Lid:
M. Notté
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenasiel De Kuipershoek
RSIN:
804988596
Bezoekadres:
Kuipersdijk 11
7381 AX Klarenbeek
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenasiel De Swinge
RSIN:
819679495
Bezoekadres:
Grasland 114
9205 ES Drachten
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenasiel Gorinchem
RSIN:
851085830
Bezoekadres:
Haarweg 1
4205 NC Gorinchem
Bestuurssamenstelling
- Voorzitter:
P. IJssels
- Secretaris:
C.K. de Goeij
- Lid:
B.M.J. Scheers-Kievits
- Lid:
M. Rodrigo
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenambulance Twente (D.A.T.)
RSIN:
821948210
Bezoekadres:
Postbus 646
7750 AP Hengelo
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenbeschermingscentrum Limburg
RSIN:
822540198
Bezoekadres:
Langereweg 9
6121 SB Born
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenambulance Maasland
RSIN:
811144264
Bezoekadres:
Ambachtsweg 37
6541 DA Nijmegen
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenopvangcentrum Edo Hammers
Dierenambulance Noord-Overijssel
RSIN:
809856797
Bezoekadres:
Melmerweg 7A
8263 AX Kampen
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierennoodhulp en Faunaopvang
RSIN:
853062316
Bezoekadres:
Geefsweersterweg 9
9937 TB Meedhuizen
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Er vinden geen activiteiten plaats binnen deze stichting en er is geen financiële administratie.
Voor de doelstelling, het beleidsplan, en het beloningsbeleid van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenopvangcentrum 't Noordbroek
RSIN:
803057660
Bezoekadres:
Noordbroek 8
7604 BL Almelo
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierentehuis Haarlemmermeer
RSIN:
813008487
Bezoekadres:
Hoofdweg 565
2131 MT Hoofddorp
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenopvangcentrum Hengelo
RSIN:
812610908
Bezoekadres:
Zilverstraat 30
7554 NH Hengelo
Bestuurssamenstelling
- Voorzitter:
A.F. Noest
- Secretaris:
J.M. Kuiper
- Lid:
B.H.H. Leunk
- Lid:
D.A. Vos
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenopvang Rotterdam
Dierenopvangcentrum Krimpen aan den Ijssel
Dierenopvangcentrum Spijkenisse
Dierenopvangcentrum Hargahoeve
RSIN:
850319055
Bezoekadres:
Abraham van Stolkweg 33
3041 JA Rotterdam
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenopvangcentrum De Doornakker
Dierenambulance Eindhoven Brabant-Zuidoost
RSIN:
5997823
Bezoekadres:
Doornakkersweg 51
5642 MP Eindhoven
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenopvangcentrum Enschede
RSIN:
5224330
Bezoekadres:
Boswinkelbeekweg 10
7546 PA Enschede
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenopvangcentrum Waterland
RSIN:
6122796
Bezoekadres:
Westerweg 70
1446 AG Purmerend
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierentehuis Alkmaar
RSIN:
2831971
Bezoekadres:
Bergerweg 185
1817 ML Alkmaar
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierentehuis Amstelveen
RSIN:
851553515
Bezoekadres:
Kostverlorenweg 12
1183 TM Amstelveen
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierentehuis De Hof van Ede
RSIN:
814708365
Bezoekadres:
Verlengde Arnhemseweg 142
6718 SM Ede
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
St. Dierentehuis Leerdam
RSIN:
803462098
Bezoekadres:
Koenderseweg 14
4142 LC Leerdam
Bestuurssamenstelling
- Voorzitter:
A.J.L. Amptmeijer
- Secretaris:
P. Roefs
- Lid:
K.J. Broekhuizen
- Lid:
B. van den Hof
- Lid:
M.M. Stam-Van Tuil
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenopvangcentrum Gouda
RSIN:
2914451
Bezoekadres:
Groenhovenweg 501
2803 DL Gouda
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenopvangcentrum Vlaardingen
Dierenambulance Vlaardingen
RSIN:
2415057
Bezoekadres:
Koggehaven 16
3133 LA Vlaardingen
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
SDOG
RSIN:
8718301
Bezoekadres:
Industrieweg 35
9672 AP Winschoten
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Stichting Dierenwelzijn Rijnmond en omstreken
RSIN:
818704561
Bezoekadres:
Postbus 85980
2508 CR Den Haag
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Stichting Financiering Dierentehuis "Nieuwe Waterweg"
RSIN:
817851057
Bezoekadres:
Koggehaven 16
3133 LA Vlaardingen
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Stichting Gebouwen Dierenasiel De Kuipershoek
RSIN:
804988651
Bezoekadres:
Kuipersdijk 11
7381 AX Klarenbeek
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
- Voorzitter:
Femke-Fleur Lamkamp
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Stichting Het Gerhard Beauveser Steunfonds
RSIN:
812384416
Bezoekadres:
Doornakkersweg 51
5642 MP Eindhoven
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Knaagdierencentrum
RSIN:
813411385
Bezoekadres:
Heerenduinweg 8
1971 JE IJmuiden
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Laetitia-Hoeve
RSIN:
803587259
Bezoekadres:
Nieuwe Kijk in Het Jatstraat 18
9712 SH Groningen
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
RSIN:
809145819
Bezoekadres:
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
Bestuurssamenstelling
- Bestuurder:
Femke-Fleur Lamkamp
- Voorzitter:
dhr P.W.A. Kasteleyn
- Vice-voorzitter:
mw E.G. Pieters
- Lid:
dhr E.D. Ekkel
- Lid:
mw G.H.M. Keijsers
- Lid:
dhr A. Vriesendorp
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag.

Publieksnaam:
Dierencentrum De Ark
RSIN:
2850849
Bezoekadres:
Leuvenumseweg 70
3487 LD Harderwijk
Bestuurssamenstelling
- Voorzitter:
R. Schaly
- Secretaris:
W. Don
- Penningmeester:
F.J. Jansen
- Lid:
A. Foppen
- Lid:
G.T. van Maanen
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Stg Registratie van Dieren Rijnmond
RSIN:
813747223
Bezoekadres:
Abraham van Stolkweg 33
3041JA Rotterdam
Bestuurssamenstelling
- Voorzitter:
mw S.A. Lobbe
- Secretaris:
dhr J.P. Neijman
- Penningmeester:
mw E. den Hartog
- Lid:
dhr W.S. Klingler
Toelichting
Er vinden geen activiteiten plaats binnen deze stichting en er is geen financiële administratie.
Voor de doelstelling, het beleidsplan, en het beloningsbeleid van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Stichting Steunfonds Dierenbescherming Zuidoost Brabant
RSIN:
814004180
Bezoekadres:
Doornakkersweg 51
5642 MP Eindhoven
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Er vinden geen activiteiten plaats binnen deze stichting en er is geen financiële administratie.
Voor de doelstelling, het beleidsplan, en het beloningsbeleid van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Stichting Steunfonds EHK
RSIN:
801038807
Bezoekadres:
Melmerweg 7
8263 AX Kampen
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Stichting Steunfonds OverGelder
RSIN:
809868167
Bezoekadres:
Verlengde Arnhemseweg 142
6718 SM Ede
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Dierenbeschermingscentrum Amersfoort
RSIN:
5677324
Bezoekadres:
Loes van Overeemlaan 8
3818 GZ Amersfoort
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Kerbert Dierentehuis
RSIN:
815627002
Bezoekadres:
Heerenduinweg 8
1971 JE IJmuiden
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Stichting Vrienden Dierenhulp OverGelder
RSIN:
816039057
Bezoekadres:
Kuipersdijk 11
7381 AX Klarenbeek
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Stichting Vrienden van Dierenopvangcentrum Enschede
RSIN:
854420848
Bezoekadres:
Boswinkelbeekweg 10
7546 PA Enschede
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Publieksnaam:
Wildopvang Krommenie
RSIN:
809824553
Bezoekadres:
Busch 2
1562HH Krommenie
Bestuurssamenstelling
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Toelichting
Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Terug naar de gegevens van de Landelijke Vereniging