Zo zijn we georganiseerd

Door het land heen heeft de Dierenbescherming regiokantoren, erkende en gelieerde asielen, dierenambulances en hondenscholen. Ook bij jou om de hoek zetten we ons dus, samen met duizenden vrijwilligers, dagelijks in voor dieren. Dat doen we niet alleen in de vorm van dierennoodhulp, maar ook door bijvoorbeeld voorlichting te geven om verwaarlozing en mishandeling te voorkomen en door jeugdactiviteiten te organiseren.

Aan de landelijke vereniging is de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) verbonden, evenals de Stichting Beter Leven keurmerk. Het Service Centrum van de Dierenbescherming is gevestigd in Den Haag.

Ledenraad

Op 1 januari 2018 is de Ledenraad van de Dierenbescherming van start gegaan. In de nieuwe verenigingsstructuur die als gevolg van de fusie per 1 januari 2015 is ontstaan, is deze Ledenraad het hoogste orgaan. Co’tje Admiraal is aangesteld als directeur. 

Organogram

Als je de organisatie in zijn geheel wilt bekijken via het organogram, klik dan op het pdf icoon hieronder.