Zo zijn we georganiseerd

Door het land heen heeft de Dierenbescherming regiokantoren, erkende en gelieerde asielen, dierenambulances en hondenscholen. Ook bij jou om de hoek zetten we ons dus, samen met duizenden vrijwilligers, dagelijks in voor dieren. Dat doen we niet alleen in de vorm van dierennoodhulp, maar ook door bijvoorbeeld voorlichting te geven om verwaarlozing en mishandeling te voorkomen en door jeugdactiviteiten te organiseren.

Ons landelijk bureau is gevestigd in Den Haag. Aan de landelijke vereniging is de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) verbonden, evenals de Stichting Beter Leven keurmerk.

Op 1 januari 2015 is de Ledenraad van de Dierenbescherming van start gegaan. In de nieuwe verenigingsstructuur die als gevolg van de fusie per 1 januari 2015 is ontstaan, is deze Ledenraad het hoogste orgaan. De directie bestaat uit twee personen. De heer Peter Verdaasdonk heeft echter zijn functie als bestuurder bij Dierenbescherming om persoonlijke reden per 8 november 2016 neergelegd. De Raad van Toezicht van de Dierenbescherming heeft het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvaard.  Tot nader order worden de beide bestuursportefeuilles vervuld door de bestuurder mw. Femke-Fleur Lamkamp. Daarmee is de bestuurlijke continuïteit geborgd.

Al je de organisatie in zijn geheel wilt bekijken via het organogram, klik dan op het pdf icoon hieronder.Femke Fleur Lamkamp
Directeur/Bestuurder Dierenbescherming Femke-Fleur Lamkamp