Statuten en reglementen

De Dierenbescherming is een vereniging. In onze statuten en reglementen lees je onder andere terug welke rechten en plichten er aan het lidmaatschap verbonden zijn en hoe de vertegenwoordiging in de Ledenraad geregeld is.

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Statuten NVBD
Algemene Inkoopvoorwaarden NVBD
Huishoudelijk reglement NVBD
Bestuurs- en managementreglement NVBD
Raad van Toezicht NVBD
Auditcommissie NVBD
Remuneratiecommissie NVBD
Klachten- en geschillenreglement NVBD
Meldprocedure vermoeden van een integriteitsschending, misstand of onregelmatigheid
Beleid ongewenst gedrag en gedragscode
Reglement Kiescommissie
Reglement (voorbereiding) vergadering ledenraad

Gelieerde stichtingen
Modelstatuten gelieerde stichtingen
Reglement Governance gelieerde stichtingen
Model Huishoudelijk Reglement gelieerde organisaties Stichting
Model Bestuursreglement gelieerde organisaties Stichting

Model Verwerkersovereenkomst NVBD

Model Verwerkersovereenkomst NVBD - 2021

Stichting Beter Leven keurmerk

Voor de Stichting Beter Leven keurmerk zijn de volgende statuten en reglementen vastgesteld:

Statuten Stichting Beter Leven kenmerk
Huishoudelijk reglement Stichting Beter Leven kenmerk
Bestuurs- en managementreglement Stichting Beter Leven kenmerk

Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Voor de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zijn de volgende statuten en reglementen vastgesteld:

Statuten LID
Huishoudelijk reglement LID
Bestuursreglement LID
Raad van Toezicht LID
Auditcommissie LID
Remuneratiecommissie LID