Samen werken aan meer dierenwelzijn

Strategie 2016-2020

Het doel van de Dierenbescherming is een diervriendelijke maatschappij waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven. Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens en bewustzijn. De eigenwaarde van het dier staat voorop, los van de nutswaarde die het voor mensen bezit.
Onze centrale gedachte is daarom 'dier, mens en maatschappij'. We ontwikkelen ons door tot een organisatie waarin alle aandacht, energie en middelen worden besteed aan de vergroting van dierenwelzijn. Een organisatie waarin slagvaardige en betrouwbare mensen werken die bouwen op het lerend vermogen van de mensen en de hele organisatie.

Missie en kerntaken

Het is onze missie om het dierenwelzijn in Nederland zo optimaal mogelijk te bevorderen. Daartoe is ons werk in een drietal kerntaken opgesplitst:
  • Redden;
  • Opvangen;
  • Beschermen.
Het is een mix van deze drie kerntaken die ons succesvol maakt als grootste Dierenbeschermingsorganisatie in Nederland. Om ons werk te financieren, werven we giften bij particulieren en fondsen én werken we samen met (maatschappelijke) partners.

Meer weten over onze strategie?

Download hier de brochure