Allround medewerkers Dierenambulance - Allround mw Dierenambulance

Gepubliceerd op: 5 maart 2020

Dierenambulance Zuid-Holland Zuid is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Dierenambulance Zuid-Holland Zuid wordt bemand door vrijwilligers, stuk voor stuk mensen met een hart voor dieren. Al onze vrijwilligers worden opgeleid voor de uitvoering van het werk op de dierenambulance. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Dieren EHBO, omgang met agressieve dieren en dergelijke.

Voor Rotterdam zijn wij op zoek naar een:

Allround medewerkers Dierenambulance

Voor de lo­ca­tie Zuid Hol­land Zuid (Rijn­mond) zijn wij op zoek naar nieu­we col­le­ga's die op vrijwillige ba­sis in de nacht ons team ko­men ver­ster­ken. Bij de Die­ren­am­bu­lan­ce help je die­ren in nood en dat is ont­zet­tend bij­zon­der, mooi en voor­al dank­baar werk. De werk­zaam­he­den zijn enorm di­vers. Geen en­ke­le mel­ding of dienst is het­zelf­de en dat zie jij als een uit­da­ging. Je flexi­bi­li­teit en cre­a­ti­vi­teit ko­men zo goed tot hun recht. Met jouw rus­ti­ge maar door­tas­ten­de ma­nier van han­de­len stel je dier en mens ge­rust. Het werk op de Die­ren­am­bu­lan­ce is dank­baar en een avon­tuur maar kan je ook emo­ti­o­neel zwaar val­len. Niet ie­de­re mel­ding loopt im­mers goed af. We zoe­ken daar­om men­sen die men­taal sterk in hun schoe­nen staan.

Mo­gen wij jou bin­nen­kort be­groe­ten?

Wij zoe­ken kan­di­da­ten die per di­rect be­schik­baar zijn voor de nachtdiensten..

De dienst is van 22:00 tot 8:00 de volgende ochtend.

De me­de­wer­ker is bij voor­keur woon­ach­tig in de om­ge­ving van Rot­ter­dam, Krimpen aan den IJssel, Vlaardingen, Goeree of Spijkenisse

Het betreft een functie voor 8 uur per week of meer per week
De medewerker is bij voorkeur woonachtig in Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Rotterdam, Spijkenisse, Vlaaringen, Krimpen aan den IJssel of Goeree Overflakkee

De taken:
 • Het aannemen van de telefoon.
 • Han­de­len n.a.v. de mel­din­gen, denk aan het uit­rij­den met de am­bu­lan­ce, ver­le­nen van de eer­ste hulp bij ge­won­den die­ren.
 • Ver­ant­woor­de­lijk voor on­der­houd aan am­bu­lan­ce.
 • Als am­bu­lan­ce­chauf­feur keu­zes maken tbv een ef­fi­ci­ën­te rij­rou­te zodat mel­din­gen adequaat worden opgevolgd.
 • Vast­leg­gen van de re­le­van­te in­for­ma­tie tij­dens en na op­vol­ging van een mel­ding.

Wat zoeken wij?
Naast dat je de doelstellingen van de Dierenbescherming onderschrijft heb je of ben je:

 • MBO werk- en denk­ni­veau
 • In het be­zit van rij­be­wijs B
 • Af­fi­ni­teit met die­ren
 • Middelbaar Beroepsonderwijs werk en denk niveau
 • Werkervaring 0-3 jaar

En ben je:
 • Fy­siek en emo­ti­o­neel sterk
 • Stress­be­sten­dig en be­trouw­baar
 • Op­los­sings­ge­richt


Wat bieden wij?
 • Een ge­zel­li­ge werk­plek met leu­ke col­le­ga's
 • Deel­na­me aan DB Aca­de­my (cur­sus­sen en op­lei­din­gen)
 • Be­no­dig­de ma­te­ri­a­len (van mo­der­ne voer­tui­gen tot be­scher­men­de kle­ding)
 • Een mooi ar­beids­voor­waar­den­pak­ket pas­send bij een goe­de­doe­len­or­ga­ni­sa­tie

Vacature loopt tot:
28-02-2021

Interesse?
Druk op Solliciteer nu om te solliciteren.

Naar aanleiding van jouw reactie wordt er gekeken of er een kennismakingsgesprek zal plaatsvinden. Uiteraard hoor je dit zo snel mogelijk van ons.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De Dierenbescherming is een non-profit organisatie. Met de inzet van zo'n 160.000 leden en donateurs, bijna 400 betaalde medewerkers en meer dan 4.000 vrijwilligers komen wij op voor de belangen van dieren. Door voorlichting, lobby en acties werken we aan een diervriendelijke samenleving, bestrijden we dierenmishandeling, zien we toe op naleving van dierenwetgeving en vangen we dieren in nood op. We werken aan een krachtige, professionele en zichtbare organisatie waarbij dierenwelzijn voorop staat.

* verplicht in te vullen velden.

Vul of je privé telefoonnummer of je privé mobiele nummer in.

Vul of je privé telefoonnummer of je privé mobiele nummer in.

Je kunt je motivatie als tekst in dit veld vastleggen (max. 500 tekens). Als je een brief aanlevert kun je deze samen als bijlage met je cv toevoegen).

Als je je motivatie als brief hebt, kun je hem samenvoegen en tegelijk uploaden bij je CV. Alleen PDF ( .pdf ) bestanden worden geaccepteerd. Wanneer je je CV in Word of Google Docs formaat hebt, kun je deze via dat programma omzetten en/of exporteren als PDF bestand en daarna uploaden.

De gegevens die je hier achterlaat, gebruiken wij om met jou in contact te komen met betrekking tot je interesse in onze vacatures. De informatie uit je cv gebruiken wij om te bekijken of we voldoende raakvlakken zien om met elkaar in gesprek te gaan.

Na afloop van de procedure worden gegevens van sollicitanten die niet in aanmerking komen voor de functie nog vier weken bewaard. Daarna worden alle gegevens met betrekking tot de sollicitatie verwijderd. Wil je meer weten over ons privacybeleid? Klik dan hier