Stem jij voor Betsy?

Onze oplossing voor Betsy
De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en terugkerende problemen, zoals stalbranden, slechte huisvesting, ziektes ed. Bij iedere crisis klinkt de roep om échte oplossingen. Toch worden er vaak vooral brandjes geblust en blijven onderliggende oorzaken bestaan. Daarom presenteert de Dierenbescherming het Deltaplan Veehouderij. Hierin schetsen we hoe de veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien. We zetten het dier centraal en komen met win-winoplossingen voor mens én dier.

Om onze doelen te bereiken zijn er vier transitiepaden. Het eerste pad gaat specifiek over een diervriendelijkere veehouderij, waarin meer rekening gehouden wordt met de wensen van dieren. Het tweede pad is voor de consument. We moeten met z’n allen minder dieren gaan eten en meer planten. Het derde pad gaat over het realiseren van minder stappen tussen boer en consument, en meer eerlijke prijzen en transparantie. Het vierde en laatste pad gaat over kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio. Nederland moet minder voor de wereld produceren en meer waarde bieden voor de eigen regio. We hebben de politiek gevraagd om een krachtige bijdrage aan dit plan en hopen hiermee tot een structurele oplossing te komen voor dieren zoals Betsy.


Wie werkt er nog meer mee aan een oplossing voor Betsy?

Bij het verzamelen van de voor- en tegenstanders op dit onderwerp gebeurde er iets opmerkelijks. Alle partijen willen namelijk een duurzame en diervriendelijke veehouderij! Maar als we het allemaal met elkaar eens zijn, waarom komt er geen actie?


Download de pdf met standpunten