Provinciale statenverkiezingen 2019

Woensdag 20 maart 2019 waren de Provinciale Statenverkiezingen. De Dierenbescherming riep iedereen op om te gaan stemmen op een diervriendelijke partij. De provincie gaat namelijk over het lot van miljoenen dieren.

Provinciale statenverkiezingen 2019
  • Speerpunten voor politici

    Nederland wordt niet alleen bewoond door mensen. Er leven ook nog miljoenen herten, ganzen, kippen, varkens, runderen en vele andere dieren. Deze 'inwoners' kunnen niet voor hun eigen belangen opkomen. De Dierenbescherming kan dat wel. Daarom spoort zij politici aan óók voor het belang van dieren op te komen en mobiliseert zij kiezers om óók namens de dieren te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen.

    We zijn op zoek naar politici die dieren een warm hart toedragen en zich willen inzetten voor hun welzijn. De Provinciale Statenverkiezingen bieden voor politici kansen om hun diervriendelijke kant te laten zien. De Dierenbescherming heeft een aantal speerpunten opgesteld voor dierenwelzijn in de provincie.


Grote invloed

Op provinciaal niveau worden veel besluiten genomen die dieren raken. Denk aan de jacht op wilde dieren en dieren in de veehouderij. De Dierenbescherming vraagt provincies onder andere om:

  • te kiezen voor diervriendelijke oplossingen in plaats van voor afschot, in het geval wilde dieren schade veroorzaken;
  • maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van hekwerken en wildroosters, om aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen;
  • dierennoodhulp voor wilde dieren goed te regelen;
  • uitbreiding van veehouderijen alleen nog toe te staan als er extra maatregelen worden genomen voor dierenwelzijn;
  • weidegang voor koeien te verplichten.

Wat kun jij doen?

Breng een diervriendelijke stem uit tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten! Want waar de provincie uiteindelijk voor kiest, dat bepaal jij!

Twijfel je nog over wat je moet stemmen? Wellicht kan de kieswijzer jou op weg helpen.