Stem jij voor de wilde eend?

Dieren die door de overheid op de zogenaamde wildlijst zijn gezet, mogen zonder reden geschoten worden. Het gaat om de haas, fazant, wilde eend, houtduif en het konijn.

Onze oplossing voor de wilde eend
Dieren die door de overheid op de zogenaamde wildlijst zijn gezet, mogen zonder reden geschoten worden. Het gaat om de haas, fazant, wilde eend, houtduif en het konijn. De Dierenbescherming maakt zich grote zorgen over deze dieren want de aantallen nemen rap af. Daarom pleit de Dierenbescherming voor de stop op de plezierjacht en het afschaffen van de wildlijst. Het is onbegrijpelijk dat de politiek ervoor kiest om een beleidsinstrument als de wildlijst in stand te houden. De wildlijst was in het verleden nog veel langer en elk dier dat hierop stond, zoals de patrijs en de korhoender, kwam vroeg of laat in de problemen. Dat zie je nu ook weer gebeuren bij onder andere de wilde eend.

Wie werkt er nog meer mee aan een oplossing voor de wilde eend?

Download de PDF met standpunten