Contact met de LID

Let op: Meld dierenleed via het landelijk meldpunt 144.

Contact met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
Postbus 84051
2508 AB Den Haag
T 088 811 3000 (van 09.00 tot 17.00 uur)

Privacy

De LID heeft regels omtrent de privacy. Als je betrokken bent geraakt bij een LID-zaak, kun je door middel van dit formulier onder andere inzage vragen in jouw persoonsgegevens. In deze link vind je onze verklaring met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Klacht

Wil je een klacht indienen over de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming? Gebruik hiervoor dit formulier.