Over inspectiewerk

De inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) komen in actie na meldingen van dieren in nood bij meldpunt 144.

Het gaat dan vooral om gevallen van verwaarlozing van huis- en hobbydieren. Daarnaast voert de LID ook routinecontroles uit bij onder andere dierenwinkels, -pensions en fokkers/handelaren. Bij het bestrijden van dierenleed werkt de LID nauw samen met de dierenpolitie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

“Met een bekeuring voor de baas zijn de dieren nog niet geholpen; die hebben nazorg nodig en hun situatie moet verbeteren. Daar doe ik het voor!“

Ed Webers.
- LID-inspecteur

Welzijn van dieren verbeteren

Inzet bij het optreden van onze inspecteurs is het verbeteren van het welzijn van de dieren. Als een goed gesprek niet helpt kunnen ze een eigenaar (op basis van bestuursrecht) dwingen om bijvoorbeeld de huisvesting van de dieren te verbeteren of naar een dierenarts te gaan. Als ook dat niet helpt, of een situatie zo ernstig of uitzichtloos is dat het dierenwelzijn door de eigenaar niet verbeterd kan worden, kan als laatste redmiddel worden besloten om een dier bij de eigenaar weg te halen. Het bepalen van de inzet van bestuursrecht en/of het in bewaring nemen van dieren gebeurt altijd in nauw overleg met RVO.

 • Over de LID

  Urgente meldingen van dierenverwaarlozing of -mishandeling worden behandeld door de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

 • Dierenbeschermers - aflevering 8

  'Dierenbeschermers' volgt inspecteurs van de Dierenbescherming tijdens hun enerverende werk. In deze aflevering een oudere man wiens dieren regelmatig uitbreken. Een gevaarlijke situatie, zo vlak langs de provinciale weg.

 • Dierenbeschermers - aflevering 7

  In deze aflevering een vrouw met elf honden, vijf katten en een enorme vlooienplaag.

 • Dierenbeschermers - aflevering 6

  In deze aflevering een aantal dieren dat is achtergelaten op een camping. De eigenaar is met de noorderzon vertrokken.

 • Dierenbeschermers - aflevering 5

  In deze aflevering een man die veroordeeld is voor de slechte verzorging van zijn paarden. Houdt hij zich nu wel aan de regels?

 • Dierenbeschermers - aflevering 4

  In deze aflevering een hondje met een waterhoofd. De eigenaar wordt verdacht van illegale hondenhandel.

 • Dierenbeschermers - aflevering 3

  In deze aflevering een hond die onder de kale plekken zit, met een baasje dat geen geld heeft voor de dierenarts.

 • Dierenbeschermers - aflevering 2

  In deze aflevering een hobbyboer met veel dieren in te kleine, vervuilde hokken en paarden zonder vers drinkwater. En pitbull Angel; ze was ernstig ondervoed, maar hoe is de hond er nu aan toe?

 • Dierenbeschermers - aflevering 1

  In deze aflevering een hond met een ernstige zenuwafwijking en een uitgemergeld paard.

1/9

Onpartijdig, onafhankelijk en deskundig

Na een intensieve beoordeling door de Raad voor Accreditatie is de LID in 2022 aangemerkt als onpartijdig, onafhankelijk en deskundig. Het betekent dat ze controles bij dierenwinkels, -fokkers, -pensions en –handelaren volgens de internationaal erkende standaard uitvoeren in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer berichten van de LID