Help dierenbuddy uit te breiden

Wat doet het met een huisdier als het weg moet uit zijn vertrouwde omgeving, doordat het baasje door ziekte, ouderdom of een handicap niet meer goed voor hem kan zorgen? Onze dierenbuddy’s voorkomen eenzaamheid bij dier en mens door structurele hulp te bieden bij de verzorging van huisdieren.

Help dierenbuddy uit te breiden

Je kunt je een situatie waar veel stress en leed aan te pas komt vast goed voorstellen. Ineens een andere omgeving, een asiel met onbekende geuren en geluiden, kennels in plaats van een warme woonkamer, en dan is er nog het gemis van het baasje! Terwijl dier en mens misschien al wel jaren bij elkaar zijn.

Met jouw hulp blijven dier en mens samen

Gelukkig is er een oplossing: Dierenbuddy. Onze vrijwilligers van Dierenbuddy ondersteunen deze mensen op het thuisadres bij de verzorging van hun huisdier. Met de hulp van dierenbuddy's hoeven ouderen en chronisch zieken geen afscheid te nemen van hun geliefde huisdier, omdat ze er minder goed voor kunnen zorgen. Zo voorkomen we eenzaamheid én dierenleed.

Op dit moment is Dierenbuddy in slechts zeventien plaatsen in Nederland actief. Om aan de grote vraag naar dierenbuddy’s te voldoen, willen we in 2025 in honderd plaatsen hulp kunnen bieden. Hiervoor is veel geld nodig: om extra coördinatoren aan te nemen, nieuwe buddy’s te werven en te trainen, en om onkosten van onze vrijwilligers te vergoeden. Gemiddeld kost een hulpvrager € 600,- per jaar.

Met een gift van €100,- zorg je ervoor dat een hulpvrager 2 maanden lang de structurele ondersteuning krijgt bij de verzorging van het huisdier die ze zo hard nodig hebben. Doneren voor een half jaar of zelfs een heel jaar? Dat zou helemaal geweldig zijn!

Een zakelijke donatie voor Dierenbuddy kun je overmaken op

IBAN: NL 05 INGB 000 396 31 56
t.n.v. Dierenbescherming zakelijke giften Den Haag
o.v.v. Dierenbuddy.

Wil je in plaats van een eenmalige zakelijke donatie Dierenbuddy sponsoren met je bedrijf? Neem dan contact op met bedrijven@dierenbescherming.nl Wij bespreken de mogelijkheden graag.