Jaarverslagen

Naamswijziging sinds 2018

Zoals ook onder historie is terug te lezen, maakt Wildopvang Krommenie sinds januari 2018 onderdeel uit van de Dierenbescherming. Voor die tijd gingen we door het leven als 'Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek' (afgekort tot VOCZ). Vandaar dat onze nieuwe naam en logo pas vanaf het jaarverslag van 2018 vermeld worden.  

Tot januari 2018 was Wildopvang Krommenie bekend onder de naam Vogelopvangcentrum Zaanstreek (VOCZ). 

Jaarverslagen

In onderstaande jaarverslagen is een overzicht te vinden wat dat jaar bij ons op de agenda stond. Hierin zijn o.a. het aantal opgevangen en het aantal uitgezette dieren (per gemeente), een financiële verantwoording, de bestuurssamenstelling en de ondernomen activiteiten terug te vinden.

Overzicht voorgaande jaren