Dierenambulance Almelo blijft rijden

Afgelopen week is er veel gebeurd bij onze Dierenambulance Almelo. Gezien de vele verontruste telefoontjes informeren wij jullie graag over de huidige situatie.
Dierenambulance Almelo blijft rijden

Ambulance rijdt

Alle meldingen van dierennoodhulp die bij onze meldkamer in Almelo binnenkomen worden opgevolgd. Als het niet lukt om zelf te rijden, kunnen wij beroep doen op de omliggende ambulancediensten. Op die manier zorgen wij ervoor dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van onze diensten gewaarborgd kan blijven.

Afscheid en opvolging

Doordat we afscheid hebben moeten nemen van onze vrijwillige coördinator van de Dierenambulance Almelo wordt deze deze functie tijdelijk waargenomen door twee vaste medewerkers. Voor de helaas uit eigen beweging opgestapte groep vrijwilligers zullen we per direct op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers. We hopen dat we onze overgebleven trouwe groep van vrijwilligers binnenkort kunnen voorstellen aan nieuwe collega’s. De vacatures voor vrijwilligers komen zo spoedig mogelijk op onze site.

Alternatief voor de Aadijk locatie

Op de voormalige locatie van de Dierenambulance op de Aadijk 28 is al een tijd geleden asbest op zolder, op de begane grond en in de kelder aangetroffen. Destijds hebben we direct maatregelen getroffen. Het pand is gelijk gesloten en dit is aan de vrijwilligers gemeld. Vervolgens is de begane vloer (werkvloer voor de vrijwilligers) wel gesaneerd zodat het mogelijk was om in elk geval onze spullen weg te kunnen halen. Het hele pand saneren was geen optie gezien de enorme kostenpost die dat met zich mee zou brengen en ook omdat we er per 1 juli 2020 uit zouden moeten. De gemeente wil het pand namelijk verkopen.

Afgelopen week vond de ontruiming plaats van het pand. Helaas moesten wij dit doen met extra bewaking omdat van een groep vrijwilligers een wel zeer dreigende houding uitging. Gelukkig is de ontruiming goed verlopen. Voorlopig is er een plek voor de ambulance vrijwilligers gecreëerd bij opvangcentrum ’t Noordbroek in Almelo, op ‘t Noordbroek 8. De komende tijd gaan we kijken waar we een nieuwe plek kunnen vinden voor onze vrijwilligers van de Dierenambulance.