Botulisme

Afgelopen tijd zijn er een aantal botulisme gevallen in Almere vastgesteld.
Maar wat is botulisme nu eigenlijk en hoe ontstaat het

Botulisme

Botulisme is een soort voedselvergiftiging, veroorzaakt door het gif botulinum van de bacterie Clostridium Botulinum. De bacterie maakt dit gif aan tijdens de groei. De ideale omstandigheden hiervoor zijn een watertemperatuur tussen de 20° en de 25° Celsius en een eiwitrijke omgeving. Ondiepe wateren vormen voor de bacterie ideale broedplaatsen, omdat hier makkelijk hoge watertemperaturen worden bereikt. Vooral in
kadavers kan de bacterie zich snel vermeerderen waarna hij theoretisch duizenden andere dieren kan

vergiftigen. De belangrijkste tegenmaatregel is dan ook het opruimen van de dode dieren. Deze overleden dieren worden door het waterschap geborgen als er een vermoeden van botulisme is. Wij halen de dode watervogels/vissen dus niet op mits het waterschap ons om hulp vraagt.