Onthulling tegel Almere

Afgelopen zaterdag was het zover: de onthulling van de 46e tegel van de Almeerse Walk of Fame! De eer was aan onze collega's Jan en Nienke om samen met de wethouder Maaike Veeningen en Ferry Huurman, directievoorzitter van de Rabobank, de tegel te onthullen.
Onthulling tegel Almere
Onthulling tegel in AlmereDierenambulancemedewerker Nienke en I&C manager Jan onthullen samen met wethouder Maaike en burgemeester Ferry de tegel.

Walk of Fa­me

De Walk of Fa­me Al­me­re, een rou­te van inmiddels 46 tegels in het cen­trum van Al­me­re, ver­telt het ver­haal van Al­me­re. El­ke te­gel be­licht per jaar een be­te­ke­nis­vol­le ge­beur­te­nis, ont­wik­ke­ling of een be­lang­rijk per­soon. Via de QR-co­de op de te­gel is meer ach­ter­grond­in­for­ma­tie te zien over de his­to­rie. Van­we­ge het 25 ja­ri­ge be­staan, werd de die­ren­am­bu­lan­ce ge­no­mi­neerd voor de 46e te­gel. Met maar liefst 2.000 stemmen werd deze door ons gewonnen!

De 46e tegel geplaatst in Almere van Dierenambulance Midden Nederland

Trots

Met veel pas­sie en toe­wij­ding zor­gen onze vrij­wil­li­ge me­de­wer­kers van de die­ren­am­bu­lan­ce al ja­ren­lang voor het ver­voer van zie­ke en ge­won­de die­ren in de om­ge­ving van Al­me­re en Zee­wol­de.

“Dat zoveel Almeerders voor ons hebben gekozen en dat de dierenambulance daardoor als onderdeel van de Almeerse geschiedenis is vereeuwigd in de Walk of Fame, is een kroon op het werk van de vrijwilligers die zich dag in dag uit voor de dierenambulance inzetten.” Jan Jolij
Trotse medewerkers van de Dierenambulance Midden Nederland. Van links naar rechts: 1) staand: Willem-Jan, Kitty, Willem en Karin 2) gehurkt: Carine, Ben, Elly en Nienke