Keurmerk Diervervoer voor Dierenambulance Oost-Groningen

De Dierenambulance Oost-Groningen heeft het Keurmerk Diervervoer gekregen van de Stichting Dierkeur. Met dit keurmerk laat de Dierenambulance Oost-Groningen zien dat zij aan strikte kwaliteitseisen voldoet en dat er professioneel wordt gewerkt.
Keurmerk Diervervoer voor Dierenambulance Oost-Groningen
In Nederland zijn verschillende organisaties actief op het gebied van dierenvervoer. Om hier meer eenduidigheid in aan te brengen, heeft de Stichting Dierkeur het Keurmerk Diervervoer geïntroduceerd. Het keurmerk is niet alleen van belang voor de dierenambulanceorganisaties zelf, maar ook voor gemeenten, de politie en het meldpunt 144 red-een-dier. Voor hen is het een maatstaf voor kwaliteit en betrouwbaarheid. De eisen, die het keurmerk aan een vervoersorganisatie en aan het vervoer stelt, worden door de overheid onderschreven en zijn terug te vinden op de website van Dierkeur.Officiële uitreiking Keurmerk

Het keurmerk werd vrijdag 10 november officieel overhandigd aan vertegenwoordiger Mandy Olthof van de Dierenambulance Oost-Groningen. En er was nóg een reden voor een feestje. Want Mandy werd tegelijkertijd welkom geheten als nieuwe beheerder van het Dierenasiel Winschoten, dat op hetzelfde adres huist als de Dierenambulance. Zij neemt het 'stokje' over van Yvonne Struijck, die een andere functie binnen de Dierenbescherming heeft gekregen. Als symbool kreeg Mandy van het personeel in Winschoten een versierd 'stokje' overhandigd, vergezeld van een mooie bos bloemen.
Mandy en Yvonne: proficiat en allebei veel succes gewenst in jullie nieuwe functie!

Mandy Olthof, coördinator van de Dierenambulance Oost-Groningen is nu ook beheerder van het Dierenasiel Winschoten