Keurmerk Diervervoer voor Dierenambulance Zeeland

Met vlag en wimpel heeft Dierenambulance Zeeland het Keurmerk Diervervoer binnengehaald. We zijn enorm blij en trots en bedanken iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het behalen van dit keurmerk.
Keurmerk Diervervoer voor Dierenambulance Zeeland
Het Keurmerk wordt uitgereikt door de Stichting Dierkeur aan dierenambulances die aan strikte kwaliteitseisen voldoen en die professioneel te werk gaan. In Nederland zijn diverse organisaties actief op het gebied van dierenvervoer. Om hier meer eenduidigheid in aan te brengen, heeft de Stichting Dierkeur het Keurmerk Diervervoer geïntroduceerd. Dit is het enige erkende keurmerk voor dierenambulances in Nederland en laat zien dat Dierenambulance Zeeland een betrouwbare partij is voor burgers, maar ook voor gemeenten en hulpverleningsdiensten.Dierenambulance Zeeland verwerkt jaarlijks zo’n 2000 meldingen vanaf haar standplaatsen in Vlissingen en Terneuzen en staat 24 uur per dag klaar om dieren in nood een helpende hand toe te reiken. Om deze hulp voort te kunnen blijven zetten, zijn nieuwe vrijwillige ambulancechauffeurs ontzettend welkom. Dierenvrienden die een aantal uurtjes per week vrije tijd hebben en iets voor dieren in nood willen betekenen, nodigen wij van harte uit om te reageren op onze vacature.