Ritten in Vlissingen stoppen

In een laatste poging om onze Dierenambulance in de gemeente Vlissingen na 1 september te laten rijden werd een handtekeningen aktie opgezet door Jolanda Lichtenberg. De 1.222 handtekeningen werden op 28 augustus aan Regio Manager Nita Kramer en IC manager Dorien Schuurmans overhandigd.
Ritten in Vlissingen stoppen
De handtekening aktie heeft helaas niet geresulteerd in een wijziging van de door de gemeente Vlissingen genomen beslissing en daarmee stoppen wij, zoals eerder aangekondigd, vanaf 1 september met rijden voor ziekte, gewonde of zwervende dieren in de gemeente Vlissingen. De gemeente geeft aan dat er geen budget is voor een bijdrage in de kosten van onze dierenambulance. Dit betekent dat de burgers van Vlissingen zelf met de dieren naar een dierenarts of dierenopvangcentrum moeten gaan.


Overeenkomst met 10 gemeenten

De afgelopen jaren zijn er heel veel gesprekken gevoerd met de gemeenten op Walcheren en de Bevelanden waar onze dierenambulances rijden over een bijdrage in de kosten. In 2018 is met zeven gemeenten overeengekomen dat zij een uniforme bijdrage beschikbaar stellen voor het vervoer van zieke, gewonde of zwervende dieren in hun gemeente. Alleen Vlissingen heeft helaas besloten hier niet aan mee te doen. Dit heeft tot onze spijt als gevolg dat we vanaf 1 september stoppen met rijden in die gemeente.

Burgerverantwoordelijkheid

De gemeente Vlissingen heeft aangegeven dat burgers zelf een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om vervoer van zieke, gewonde of zwervende dieren. Dit betekent dat van hen verwacht wordt dat ze na de zomer de dieren zelf naar de dierenopvang (Dierenasiel Walcheren) of dierenarts moeten brengen.

Wij hebben intussen alle voorbereidingen getroffen. Inwoners die vanaf 1 september met onze meldkamer bellen worden doorverwezen naar de website van de gemeente Vlissingen.

Werkgebied vanaf 1 september

Het werkgebied van onze Dierenambulance Zeeland betreft vanaf 1 september de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Noord Beveland, Reimerswaal, Veere en op Zeeuws Vlaanderen de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen.