Dierenambulance Zuid-Holland Zuid ontvangt twee gloednieuwe ambulances

Meer dan 30 dierenambulances rukken jaarlijks zo'n 65.000 keer uit om dieren in nood te redden. Alleen in de regio Rotterdam e.o. zijn dit er al ruim 10.000. 138 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om op meldingen af te gaan.
Dierenambulance Zuid-Holland Zuid ontvangt twee gloednieuwe ambulances
De twee am­bu­lan­ces die de Die­ren­am­bu­lan­ce Zuid-Hol­land Zuid don­der­dag 6 febru­a­ri in ont­vangst mocht ne­men, wa­ren ont­zet­tend wel­kom. De die­ren­am­bu­lan­ces die ge­le­verd zijn, ver­van­gen twee am­bu­lan­ces die kam­pen met tech­ni­sche pro­ble­men en daar­door al eni­ge tijd stil­staan. Door de gloed­nieu­we au­to's kun­nen de chauf­feurs weer met een ge­rust hart de weg op om die­ren te red­den.


Eén volledig ingerichte dierenambulance kost € 40.000. Reddingswerk is een hele investering:

  • afschrijvingen, brandstof en verzekeringen, plus;
  • ambulance-interieur voor eerste hulp en vervoer;
  • communicatieapparatuur, zoals GPS, om snel ter plaatse te kunnen zijn;
  • brancard, kooien, vangmaterialen, chipreaders en hulpverleningsmaterialen.

Zonder de steun van donateurs hadden we deze ambulances niet aan kunnen schaffen. We zijn alle donateurs dan ook enorm dankbaar!

Opgetogenheid

De wa­gens wer­den met op­ge­to­gen­heid in ont­vangst ge­no­men. "Fan­tas­tisch! Ge­wel­dig! Erg high tech", al­dus een am­bu­lan­ce­chauf­feur.