Subsidie van de provincie een feit!

Goed nieuws voor de Dierenambulance van de Dierenbescherming in Limburg. De ingediende aanvraag voor een vergoeding voor het vervoer van zieke en gewonde hulp behoevende inheemse in het wild levende dieren in Limburg is gehonoreerd. In de bevestigingsbrief van de provincie wordt een projectsubsidie van € 15.000 toegekend voor het vervoer. Niet eerder trok de provincie geld uit voor dierennoodhulp van in het wild levende dieren.
Subsidie van de provincie een feit!

Eerste aanzet

De Dierenbescherming is verheugd te zien dat de provincie erkent een taak te hebben bij de opvang en vervoer van in het wild levende dieren in Limburg. Ook de andere dierenambulances in Limburg zijn in staat gesteld een aanvraag te doen. Of deze al aangevraagd en afgehandeld zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Bij deze eerste subsidie toekenning is men voor de dierenambulance van de Dierenbescherming uitgegaan van het vervoer van 500 zieke of gewonde dieren. De aantallen dieren die deze dierenambulance in Limburg echter jaarlijks vervoerd, liggen daar ver boven, zo’n 2.200 dieren per jaar. De subsidie is een eerste aanzet waarvan wij hopen dat die mogelijk in de toekomst verder kan worden uitgebreid.


Structurele hulp, ook voor de opvang en revalidatie.

De gewonde dieren worden door de dierenambulance naar de dichtstbijzijnde speciale opvang van in het wild levende dieren in Opglabbeek (in België) vervoerd. Zij kunnen voor 2020 rekenen op een subsidie van de provincie van € 40.000 voor de opvang in hun Natuurhulpcentrum. Hoewel het ook hier een subsidie voor één jaar betreft, hopen wij natuurlijk dat dit na 2020 wordt omgezet in structurele hulp vanuit de provincie.