Vrijlating herstelde uilen en roofvogels op Brunssumerheide

Natuurhulpcentrum Opglabbeek, Natuurmonumenten en de Dierenbescherming laten op donderdag 3 oktober herstelde uilen en roofvogels vrij in Limburg.
Vrijlating herstelde uilen en roofvogels op Brunssumerheide
Veel van deze vogels werden hulpbehoevend en gewond binnengebracht door de vrijwilligers van de Dierenbescherming bij het Natuurhulpcentrum. Na maanden van intensieve zorg is het moment nu aangebroken om de vogels terug naar de natuur te laten keren om een nieuw leefgebied te vinden in een van de natuurgebieden van
Natuurmonumenten.

Buizerds, torenvalken en uilen keren terug naar de natuur


De circa twintig vogels die vrijgelaten worden zijn buizerds, torenvalken, bos-, kerk-, rans en steenuilen. De buizerd is Nederlands bekendste roofvogel waarvan het aantal nog steeds toeneemt. De torenvalk staat bekend als de “biddende vogel.” Torenvalken kunnen stil in de lucht hangen met snel bewegende vleugels en een gespreide staart. Tijdens het bidden kijken ze naar beneden op zoek naar een prooi. Als ze deze hebben gevonden, duiken ze erop af. De bosuil is de meest voorkomende uilensoort in Nederland en Europa. Bosuilen zijn geheimzinnige vogels. Hun leven speelt zich voornamelijk af in de nachtelijke uren. De kerkuil met zijn kenmerkende hartvormige gezichtssluier is prachtig om te zien en vestigt zich graag in gebouwen zoals schuren of kerktorens. De ransuil is te herkennen aan zijn lange, vaak omhoog gerichte oorpluimen en de oranjegele ogen. Hij is te vinden in een groot scala aan leefgebieden, variërend van agrarische gebieden tot open bos, bosranden, parken, duinen, heiden, hoogvenen en moerasgebieden. De steenuil behoort tot de kleinere uilensoorten en broedt vaak op boerenerven.


Onze dierenambulance haalt jaarlijks honderden hulpbehoevende vogels opOp 3 oktober keert een aantal van deze dieren terug naar Limburgse natuur


Natuurmonumenten heeft een schitterende locatie gevonden om deze dieren vrij te laten; de bossen rondom de Brunssumerheide. Deze plek is heel geschikt voor de dieren omdat vanuit de Brunssummerheide de vogels ook verder kunnen trekken richting de Tevenerheide in Duitsland.

Geïnteresseerden zijn welkom om bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig te zijn. We verzamelen tussen 18:30 uur en 18:45 uur bij de grote bank met de opschrift “Startlokatie” en het loslaatpunt is op loopafstand.

Parkeren kan aan de Schaapskooiweg 101 in Heerlen. Hier is voldoende parkeergelegenheid. In geval van té slechte weersomstandigheden zoals harde wind en veel regen kan op de dag zelf besloten de activiteit te annuleren. Mocht dat onverhoopt gebeuren, communiceren we dat op deze website.