Leren vliegen is een hele kunst

Leren vliegen is een hele kunst.
Leren vliegen is een hele kunst
Soms beland je op de meest vreemde plaatsen.
Gelukkig is deze appelvink er zonder veer scheuren van afgekomen.
Bijgekomen van zijn avontuur bleef hij toch nog even op de vinger van onze medewerker zitten voordat hij weer de wijde wereld in hipte.
Succes dappere appelvink met leren vliegen.