Kittenopvang

Ieder voorjaar zoekt De Hof van Ede gastouders voor de kittens, die met vele tegelijk het dierenasiel worden binnengebracht. We krijgen vaak complete nestjes binnen, inclusief moederpoes. We vinden het belangrijk dat deze kittens opgroeien bij een gastgezin in een huiselijke situatie.

Waarom Kittenopvang?

Door de vele aanwezige dieren is de infectiedruk in het asiel erg hoog. Kittens hebben nog niet genoeg weerstand en kunnen zo snel ziek worden. We houden ze daarom liever buiten het asiel totdat ze groter en sterker zijn. Daarnaast hebben kittens speciale zorg nodig:

 • Zorg dat ze goed eten, heel jonge kittens krijgen zelfs om de paar uur flesvoeding. 

 • Zorg voor genoeg ruimte. Kittens ontwikkelen zich de eerste periode razend snel. Zowel lichamelijk als geestelijk. Daarvoor hebben ze veel ruimte nodig. Zo kunnen ze hun spieren ontwikkelen door te rennen en te springen. 

 • Zorg voor speelruimte en speelkameraadjes. Spelen is belangrijk voor kittens. Ze leren op deze manier wat wel en niet kan. Dat wie hoog klimt, laag kan vallen. En dat je nestgenootjes je niet leuk vinden als je te hard bijt.

 • Zorg voor sociale ontwikkeling. Daarvoor is samen spelen ook belangrijk. Om te leren hoe ze met soortgenoten om moeten gaan. En hoe zich te gedragen naar de eventueel aanwezige volwassen katten. 

 • Zorg voor socialisatie. Voor een gelukkig leven als huiskat moet je als kitten veel leren. Dat er mensen in verschillende maten en soorten zijn. Ze leren ook andere huisdieren kennen en ervaren wat er in huis allemaal kan gebeuren, denk aan stofzuigen, iemand die iets laat vallen of de deurbel. Kortom, ze leren een echte thuissituatie kennen.

Grotere plaatsingskans

Als ze zo’n tien weken oud zijn, hebben deze goed gesocialiseerde kittens een veel grotere kans om succesvol geplaatst te worden. En dat is niet alleen belangrijk voor de toekomstige baasjes, maar ook voor de kat zelf. 

Voor al deze speciale zorg is in het asiel niet voldoende ruimte en niet voldoende tijd. Zeker niet tijdens de zomerdrukte. Ondanks alle liefde en zorg van de medewerkers. Daarom gaan de kittens naar gastgezinnen, voor liefdevolle 24-uurs zorg. Door deze speciale zorg van de gastgezinnen groeien de kittens op tot sociale katten. 

Als ze zo’n tien weken oud zijn, hebben deze goed gesocialiseerde kittens een veel grotere kans om succesvol geplaatst te worden. En dat is niet alleen belangrijk voor de toekomstige baasjes, maar ook voor de kat zelf. 

Voor al deze speciale zorg is in het asiel niet voldoende ruimte en niet voldoende tijd. Zeker niet tijdens de zomerdrukte. Ondanks alle liefde en zorg van de medewerkers. Daarom gaan de kittens naar gastgezinnen, voor liefdevolle 24-uurs zorg. Door deze speciale zorg van de gastgezinnen groeien de kittens op tot sociale katten. 

Heb jij zin en tijd om een of meer kittens te laten opgroeien tot sociale katten of heb je er vragen over? Neem contact op met ons dierenasiel

Hoe werkt de Kittenopvang?

Het dierenasiel heeft een eigen werkgebied. De gemeenten Renkum, Wageningen en Ede werken met ons samen. Als iemand ergens buiten kittens vindt, kan de vinder of de dierenambulance het nest of de kitten naar Dierentehuis Hof van Ede brengen. Er vinden ook vangacties plaats van verwilderde katten. Dit soort acties leveren vaak ook kittens op. De gemiddelde nestgrootte is 4 kittens. Gemiddeld zijn de kittens die bij ons binnen komen 4 weken oud. 
Het dierenasiel zoekt een geschikt gastgezin voor de kittens. De kittens blijven bij het gastgezin totdat ze oud genoeg zijn om geplaatst te worden. 
Als ze 9 weken oud zijn, worden de kittens nagekeken door de dierenarts. Ze krijgen hun eerste inenting en worden gechipt. 

Zodra ze 10 weken oud zijn, mogen ze naar een nieuwe eigenaar. De kittens worden zoveel mogelijk vanuit het gastgezin geplaatst. Maar soms moeten kittens toch terug naar het asiel. De kittens zijn dan minimaal 12 weken oud en hebben de verplichte twee inentingen gehad. Ze zijn daardoor geestelijk en lichamelijk meer weerbaar voor een verblijf in het asiel. In het asiel komen ze in een ruimte met andere kittens.

Bijzondere kittens

Speciale aandacht is er voor flessenkittens en verwilderde kittens.

Flessenkittens hebben intensieve verzorging nodig. Ze moeten warm worden gehouden en om de paar uur hun flesje krijgen. Ook moeten ze worden geholpen met plassen en poepen, door over hun buikje en achterwerkje te wrijven. Helaas lukt het niet altijd om deze kittens te redden. Gelukkig overleven de meesten het wel en groeien dan op tot gezonde kittens, die vaak erg goed met mensen kunnen opschieten.

Verwilderde kittens zijn kittens die pas worden gevonden als ze al wat ouder zijn en die nog nooit met mensen in aanraking zijn geweest. Ze vinden 'de mens' dan ook verschrikkelijk eng. Of deze kittens mensen leren vertrouwen is afhankelijk van de leeftijd waarop de kittens zijn gevonden en van het individuele karakter. Sommige kittens wennen snel. Andere kittens blijven toch afstand houden.

Gastgezinnen

Gastgezinnen zijn de basis van de Kittenopvang. Zij zorgen met veel liefde wekenlang voor de kittens. Een gastgezin kan kiezen welk soort kittens ze willen verzorgen:

 • Flessenkittens
 • Verwilderde kittens
 • 'Gewone’ kittens
 • Moederpoes met kittens


De benodigde materialen krijg je via het dierenasiel. De dierenarts (van het asiel) zorgt voor de medische ondersteuning.


Een gastgezin moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Voldoende tijd. De verzorging van kittens is erg intensief.
 • Eigen huisdieren hebben een geldige enting en zijn ontwormd en ontvlooid.
 • Bij voorkeur een aparte ruimte waar de kittens, indien nodig, in terecht kunnen.
 • Kinderen geen bezwaar, mits ze weten dat kittens geen speelgoed zijn.
 • Het naar binnen halen van kittens, doe je op eigen risico. Schade aan huis, dieren of mensen wordt niet vergoed. Kittens kunnen scherpe nageltjes hebben en ietwat lomp zijn. Wees daarop voorbereid.
 • Belangstellenden komen bij jouw thuis de kittens bezoeken.


Wil je gastgezin worden, neem dan contact op met ons dierenasiel.Kitten aanschaffen

Via de medewerker van de kittentelefoon krijg je informatie over de beschikbare kittens en kun je een afspraak maken om deze te bezoeken. Heb je kennisgemaakt met een kitten en is er wederzijds een klik, dan kun je bij het asiel betalen en de papieren regelen. Als je de kitten ophaalt, neem dan de papieren mee als bewijs dat je hebt betaald.

Tarief kitten

Een kitten kost 150 euro. De kittens zijn ontwormd, ontvlooid, ingeënt (minstens 1 keer) en gechipt. Ook zijn ze nagekeken door een dierenarts. De castratie/sterilisatie is bij deze prijs inbegrepen, mits dit door de dierenarts van het asiel gebeurt.

Als je alles zelf zou betalen zou je duurder uit zijn: enten 2x 30 euro, chippen 25 euro, castratie 65 tot 75 euro, sterilisatie 120 tot 150 euro. Voor een kater zijn de totale kosten dan rond de 150 euro en voor een poes ruim 200 euro. (prijzen bij benadering)

Denk bij de aanschaf van een kitten ook eens of je plek en genoeg liefde hebt voor een ‘moeilijkere’ of wat oudere kitten. Zij zitten vaak heel lang te wachten op een eigen thuis.