Welpen

Deze training is voor pups vanaf  7 weken tot 3 maanden. Omdat zij nog niet volledig ingeënt zijn, wordt deze groep veilig apart gehouden van de andere honden op de hondenschool. We maken een begin met de socialisatie en geven uitleg over allerlei opvoedingszaken.

Na de Welpentraining stromen de honden automatisch door naar de Puppengroep.

Gehoorzame Huishond Breda is onderdeel van de Dierenbescherming. Deelnemers zijn lid van de Dierenbescherming of worden bij aanvang lid.