Over ons

Dierenopvangcentrum Enschede is een dierenasiel voor honden, katten en konijnen. We vangen ook regelmatig cavia's, zangvogeltjes en andere dieren op in ons asiel. Ook hebben wij een pension voor honden.

Jaarlijks herplaatsen wij honderden dieren. Bekijk onze asieldieren!

Deskundige dierverzorgers

We werken alleen met gekwalificeerde dierverzorgers. De medewerkers hebben de opleiding Dierverzorging gevolgd en weten precies wat dieren nodig hebben. De vrijwilligers van Dierenopvangcentrum Enschede werken altijd onder toezicht.

Medische zorg

Helaas komen niet alle dieren in volle gezondheid bij ons binnen. We zorgen er altijd voor dat de dieren de medische of andere zorg krijgen, die ze nodig hebben.

Euthanasie

De Dierenbescherming voert geen euthanasie uit op dieren, tenzij vastgesteld wordt dat het in het kader van dierenwelzijn en mensenwelzijn, onvermijdelijk is. De Dierenbescherming beschikt over een professioneel Euthanasieprotocol. In een voorkomend geval wordt nauwgezet volgens dit protocol gehandeld. Het protocol is op aanvraag per e-mail beschikbaar. Vermeld in de aanvraag je naam- en adresgegevens.

Verschillende acties

Naast de nodige zorg, houdt Dierenopvangcentrum Enschede zich bezig met verschillende acties en projecten. Zoals het Aaiproject waarbij we asielhonden en -konijnen (die een uitje wel waarderen) meenemen naar eenzame ouderen. Of het Helios Fonds waarmee we specialistische dierenarts behandelingen mee kunnen bekostigen. En we informeren scholieren aan de hand van rondleidingen en videofragmenten.