Lesmethode

Geen wachtlijsten voor probleemhonden en pups.

De Dierenbescherming vindt het opvoeden van honden belangrijk. Een goed opgevoede hond veroorzaakt immers geen overlast in de samenleving en draagt zo bij aan een positief imago van de hond.

Ook vindt de Dierenbescherming het belangrijk om eigenaren van asielhonden meteen na plaatsing te begeleiden met de (her)opvoeding van de nieuwe hond. Hiermee wordt eventueel probleemgedrag direct in juiste banen geleid, waardoor (onnodig) terugbrengen van de hond naar het asiel wordt voorkomen.

Verder vinden we het belangrijk puppyeigenaren meteen na aanschaf te begeleiden bij de opvoeding van de pup. Zo wordt voorkomen dat hij probleemgedrag ontwikkelt en kunnen we ons richten op het ontwikkelen van gewenst gedrag.

Opvoeding staat centraal

Centraal in de cursussen staat de opvoeding van de hond. De eigenaren leren uitsluitend oefeningen en vaardigheden die zíj nodig hebben bij de opvoeding van hún hond. Zo zal een eigenaar met een hond die uitvalt naar andere honden, begeleid worden in het hanteerbaar maken van dit agressieprobleem. De Gehoorzame Huishond-scholen -waaronder Gehoorzame Huishond Nijmegen- geven oplossingsgericht les.

Natuurlijk gedrag

Een belangrijk uitgangspunt is het natuurlijke gedrag van de hond. Daarom is een belangrijk lesonderdeel het loslopen van de honden. Honden kunnen zo met elkaar spelen en sociaal gedrag 'oefenen'. Bovendien raken ze op een ‘hondse manier’ veel energie kwijt.

Energie kwijtraken is erg belangrijk voor een hond: als hij dat niet kan, ontstaat er kans op probleemgedrag. Om die reden is een ‘voorbeeldwandeling’ een vast onderdeel van onze Gehoorzame Huishond-cursus. Uiteraard lopen de honden ook hier een periode los en besteden we onder andere aandacht aan het commando ‘hier!’.
Ook speuren is een oefening die we bij alle honden aanleren. Zo kan speuren voor een probleemhond een geweldige uitlaatklep zijn. Meestal is dit een goede ondersteuning voor het oplossen van het probleemgedrag. Uiteraard behandelen we rondom het thema ‘energie’ ook het leren lopen naast de fiets.

Verzorging

Daarnaast komt vanzelfsprekend de verzorging van de hond aan bod: hoe borstel ik hem, welke borstel past bij hem, hoe geef ik hem een pil, hoe moet ik vlooien bestrijden enzovoort. Ook wordt aandacht besteed aan de basiscommando’s als ‘volg’, ‘zit’ en ‘af’.

Trainers

De trainingen worden gegeven door vrijwilligers die het leuk vinden om met honden en mensen om te gaan. Ze krijgen van de Dierenbescherming een degelijke opleiding tot instructeur, waarna ze regelmatig worden bijgeschoold. Op deze manier blijft de kwaliteit van de training gewaarborgd.

Uitgangspunten methode

Gehoorzame Huishond-scholen onderscheiden zich van andere scholen door

  • Alle honden, ongeacht welk ras, zijn welkom vanaf acht weken.
  • Honden lopen los (met uitzondering van ‘knokkers’).
  • Eigenaren leren ingrijpen bij ongewenst gedrag, er is veel aandacht voor sociaal gedrag.
  • Geen vaste ‘dogmatische’ trainingsmethode: de trainers beheersen alle bestaande trainingsmethoden en bepalen per combinatie baas-hond welke methode het best past. Uitgangspunt hierbij is een positieve trainingsmethode.
  • Trainers zijn geschoold in didactische vaardigheden: zo kan de trainer de verschillende trainingsmethoden binnen één les toepassen en de baas optimaal begeleiden.
  • Praktijkgerichte lessen, waarbij aandacht wordt gegeven aan probleemgedrag en ‘de hond in de praktijk’. Denk aan wandelen, de wijk in, verzorging etc., in plaats van uitsluitend oefeningen als ‘volg’, ‘zit’ en ‘af’.
  • Het motto: leren is leuk voor baas en hond!