Uitval lessen

In principe gaan onze lessen altijd door, tenzij er een feestdag op zaterdag valt.