Afmelden les

Kun je een les niet komen? Geef dit een week eerder aan bij de trainer. Weet je pas later dat je niet kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte? Stuur een e-mail, sms of bel ons even. We geven je het juiste telefoonnummer tijdens de eerste les. Let op: de telefoon staat alleen aan op zaterdagochtend. Pakken we niet op? Spreek een bericht in onze voicemail in.