Organisatie

Aan Dierenopvang Haarlemmermeer gaat een hele geschiedenis vooraf. In 1998 werd door dierenliefhebbers de Stichting Samenwerkende Dierenhulp Organisaties (SDO) opgericht. Deze opvang begon als tijdelijk asiel voor zwerfkatten waarbij de dieren in containers werden opgevangen. Dit was uiteraard geen blijvende oplossing. Samen met de gemeente is men toen gaan kijken naar mogelijkheden voor een modernere en diervriendelijkere opvang.

Pension mogelijkheden

Aangezien de opbrengsten van het dierenasiel alleen niet voldoende waren om de dieren goed te kunnen onderhouden is er voor gekozen om naast de opvang ook een honden- en kattenpension te ontwikkelen. In 2005 werd er gestart met de bouw van dit nieuwe asiel/pension en sinds januari 2006 bieden we ook pension faciliteiten aan. Langzaam aan is Dierenopvang Haarlemmermeer uitgegroeid tot een begrip in de regio.

Hondendagopvang

Sinds 2011 zijn we gestart met een dagopvang voor honden. Klanten kunnen hun hond op werkdagen langsbrengen, zodat de hond geen lange dagen alleen hoeft te zijn. Wij zorgen dat hij uitgelaten wordt en hij krijgt uiteraard alle aandacht. Dit is een groot succes en vele baasjes weten ons inmiddels hiervoor te vinden.

Organisatie

Het bestuur van Dierenopvang Haarlemmermeer heeft zich als doel gesteld de kwaliteit van de opvang van zwerfdieren en de verzorging van pensiondieren te waarborgen. Ook wilde zij de bestaanszekerheid van het asiel in de gemeente garanderen. Dit heeft ze ertoe doen besluiten om naast de gemeentelijke vergoeding ook de hulp in te schakelen van de Dierenbescherming.

Sinds 2012 mag Dierenopvang Haarlemmermeer zich een gelieerde stichting noemen van de Dierenbescherming. Dit houdt in dat de toekomst van dit asiel gewaarborgd kan worden en dat de kwaliteit van de opvang van asieldieren en pensiondieren alleen maar beter is geworden. Onder de vlag van de Dierenbescherming kan Dierenopvang Haarlemmermeer garanderen dat we veel honden en katten de benodigde zorg geven die ze nodig hebben.

In 2016 is Dierenopvang Haarlemmermeer onderdeel geworden van de Dierenbescherming.

SDO vanuit de lucht

Euthanasie

De Dierenbescherming voert geen euthanasie uit op dieren, tenzij vastgesteld wordt dat het in het kader van dierenwelzijn en mensenwelzijn, onvermijdelijk is. De Dierenbescherming beschikt over een professioneel Euthanasieprotocol. In een voorkomend geval wordt nauwgezet volgens dit protocol gehandeld. Het protocol is op aanvraag per e-mail beschikbaar. Vermeld in de aanvraag je naam- en adresgegevens.