Dierentehuis Kennemerland

Dierentehuis Kennemerland is een dierenasiel en -pension van de Dierenbescherming in de mooie kustplaats Zandvoort. Wij vangen zwerfdieren op en dieren waar afstand van is gedaan.

Naar onze dieren

Dieren in de opvang

1/10

Help ook mee!

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter Dierentehuis Kennemerland. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn de asieldieren op te vangen en de zorg te geven die ze verdienen. Onze vrijwilligers zijn werkzaam in dierverzorging. Je kan zelf aangeven naar welke diersoort je voorkeur eventueel uitgaat.

Betaalde functies

Vrijwilligers-vacatures

Verhalen uit het asiel

1/4

Wij worden gesteund door