Meld dierenleed

Als je een dier in nood ziet of een melding wilt doen over dierenmishandeling of -verwaarlozing, bel je het meldnummer 144.

Wat gebeurt er met een melding?

Het meldnummer is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Speciaal opgeleide politiemensen beoordelen de meldingen en sturen zo nodig dieragenten van het regionale politiekorps op een dier in nood af. Ook kunnen zij een dierenambulance of gespecialiseerde diensten als de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID, voor gezelschapsdieren) en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA, voor bedrijfsdieren) inschakelen.

Om de melding zo goed mogelijk te kunnen registreren wordt in elk geval gevraagd om gegevens over:

  1. het (de) dier(en)
  2. de exacte locatie
  3. de eigen waarneming
  4. jezelf (anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen)

Als melder krijg je de garantie dat er zorgvuldig en conform de Wet bescherming persoonsgegevens met de gegevens wordt omgesprongen.

Welke hulpvragen horen niet bij 144 thuis?

  • Verzoeken om dode dieren op te halen (verzoek aan gemeenten)
  • Verzoeken om met eigen dier naar en dierenarts te worden gebracht, de zgn. particuliere taxiritten. Daarvoor bel je direct met de dierenambulance: 088-811 36 80.