Pubers

  • Kosten: €150,- per lesjaar
  • Duur: 60 minuten
  • Tijd: Zaterdag
  • Voor: Pubers (6 t/m 12 maanden)
  • Trainingslevel: 1

Als de honden 6/7 maanden oud zijn, stromen ze van de Puppen- naar de Pubergroep. Er wordt gewerkt met de leskaart. Als de bazen en honden bepaalde oefeningen op een bepaald niveau beheersen, krijgen ze stempels. Thema’s die belangrijk zijn voor deze levensfase komen in deze groep aan bod.


Als pubers vier stempels op hun leskaart hebben staan, waarvan er twee verplicht zijn, stromen ze door naar de Basisgroep. De verplichte stempels zijn: 'opvoeding' en 'sociaal gewenst gedrag naar mens en hond'. Daarnaast mogen er twee willekeurige stempels op de kaart staan.

Binnen een lesjaar kan een hond in verschillende groepen hebben getraind, zoals Pups, Pubers en Basis.

Aanmelden

Meer over dit onderwerp