Opvang in gastgezinnen

Jaarlijks raken tienduizenden honden en katten hun thuis kwijt, omdat ze verdwalen, worden gedumpt of omdat er door omstandigheden niet meer voor ze kan worden gezorgd. Al deze dieren worden liefdevol opgevangen in een van onze opvangcentra.

Voor sommige dieren kiezen we ervoor om ze tijdelijk op te vangen in een gastgezin. Denk bijvoorbeeld aan zieke dieren en dieren waarvan het baasje is overleden. Deze dieren worden bij een gastgezin ondergebracht, terwijl er gezocht wordt naar een nieuw thuis. Een gastgezin kan 24 uur per dag aandacht en zorg bieden die deze dieren nodig hebben.

Dierenbescherming ondersteunt gastgezinnen

Gastgezinnen krijgen volledige ondersteuning en begeleiding. Zij worden van alle benodigdheden voorzien en alle onkosten voor medische verzorging worden betaald.


De opvang van kittens is intensief. De eerste vier weken moeten ze iedere twee uur flesvoeding krijgen, ook ’s nachts.

Gastgezin voor kittens

Ieder jaar vinden we duizenden jonge katjes die onze hulp nodig hebben. We vinden ze op de gekste plekken; in struiken, op hooizolders, op schoolpleinen en zelfs in containers. Deze jonge dieren zijn uiterst kwetsbaar en hebben zorg nodig om te overleven die wij samen met ruim 450 gastgezinnen kunnen bieden.

Socialisatie dankzij een fijne thuissituatie

Zoals met alle jonge dieren is het voor de socialisatie van kittens van groot belang om met zoveel mogelijk prikkels in aanraking te komen. Denk dan aan andere dieren, kinderen, geluiden en contact met mensen. Daarom worden deze jonge katjes opgevangen in gastgezinnen. Veel liefde, geduld en goede zorgen zijn de beste ingrediënten om van een zwerfkatje een geweldig huisdier te maken.

Waar moet je als gastgezin aan voldoen?

  • In het bezit zijn van een auto plus rijbewijs wegens bezoekjes aan de dierenarts en het ophalen van benodigdheden;
  • Eigen huisdieren dienen volledig gevaccineerd zijn;
  • Thuis toegang tot internet hebben;
  • In staat zijn om naar een door ons aangewezen dierenarts te gaan, indien nodig.

Meer over dit onderwerp