Geschiedenis

De eerste locatie

16 juni 1960 werd het eerste dierenasiel aan de Kletsterlaan in Drachten geopend door de toenmalige burgemeester Thalen van de gemeente Smallingerland. De bestuursleden van de Nederlandse Vereniging Tot Bescherming Van Dieren en andere genodigden waren daarbij aanwezig. Het dierenasiel bestond uit een houten hok met een aantal hondenkennels en een paar kattenkooien. Zeer eenvoudig, maar er was een begin.
Mevrouw W. de Boer-Heddema werd de eerste onbezoldigde beheerder van het dierenasiel en werd bijgestaan door een klein aantal vrijwilligers.

Een nieuwe plek

In 1985 zorgden nieuwbouwplannen ervoor, dat het dierenasiel moest verhuizen. Dankzij inspanningen van het bestuur, met als voorzitter de heer H. Groenewoud, werd in 1984 een stuk grond gekocht aan de Passchier Bollemanweg aan de Drachtstervaart. Het nieuwe gebouw was vanwege chronisch geldgebrek eenvoudig van opzet: een keukentje, een balie, 16 hondenkennels en 14 kattenverblijven. Maar het was ondanks de eenvoud, een geweldige vooruitgang. Het uiteindelijke bedrag dat opgehoest moest worden was ongeveer 120.000 gulden.

Er was geen geld om de exploitatie rond te krijgen, maar wethouder G. Lammers zorgde ervoor dat het dierenasiel werd opgenomen in de “bijdrageregeling sanering” van milieuhinderlijke bedrijven in de woonomgeving.
Op 10 augustus 1985 werd het nieuwe dierenasiel officieel geopend en kon hond Toby als laatste van de Kletsterlaan verhuizen. Mevr. J. Veldt werd de nieuwe beheerder van het dierenasiel.

Ruimtegebrek

Door meer opvang van honden en katten, had het dierenasiel in de loop der jaren te kampen met ruimteproblemen. Het personeel en de vrijwilligers liepen elkaar voor de voeten en er was geen plek om te lunchen. In 1993 werd een tekening gemaakt voor een nieuwe uitbreiding: 2 pantry's, medische-, ontvangst-, vergader- en quarantaineruimtes en een ziekenboeg. De geschatte kosten waren 150.000 tot 200.000 gulden. Het is er helaas niet van gekomen.

Toch moest er een oplossing komen. Er werd tijdelijk gebruik gemaakt van een kantoorunit dat later nog eens werd uitgebreid met een dergelijke unit voor de opvang van extra katten. Ideaal is het nooit geweest. In het keukentje werden de katten- en hondenvoerbakken afgewassen, de eigen vaat gedaan en dieren onderzocht en ingeslapen als dat onverhoopt nodig was. Toch lukte het dierenasielbeheerster Gina van de Heijde met veel improvisatietalent om de zaak draaiende te houden met de beperkte ruimte en middelen.

De huidige locatie

En toen werd het 8 maart 2003… De grote klapper! Dé dag van de officiële opening van dierenasiel De Swinge aan het Grasland in Drachten.
Een nieuwe plek met een nieuwe naam. De naam 'de Swinge' verwijst naar een veilig plekje in het kruis van de balken in een oude boerenschuur, waar de boer vroeger zijn gereedschap veilig opborg totdat hij het weer nodig had. Het bijna onmogelijke kwam toch nog uit: een mooi, groot dierenasiel voor zowel de dieren als de medewerkers. Het heeft de nodige hoofdbrekens en inspanning gekost van bestuur en deelnemende gemeenten om dit te realiseren.Toen het Drachtstervaartplan zich aandiende en we wisten dat we van de Passchier-Bolleman moesten verdwijnen, heeft het bestuur de heren W. Nijhuis (voorzitter) en P. Koopal gevraagd om zich daarmee bezig te houden. Ze zochten naar een geschikte locatie, een architect en een betaalbaar project. Halverwege 1999 kwamen de eerste contacten met de gemeente Smallingerland, omdat die belang had bij onze grond met de opstallen.

Al snel bleek dat een nieuw te bouwen dierenasiel de geldelijke draagkracht van de Dierenbescherming ver te boven zou gaan. Het eind van het verhaal was dat de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf gezamenlijk het dierenasiel wilden bouwen. Dankzij grote inzet van de gemeenten o.l.v. wethouder B. van Pelt van Smallingerland is het dierenasiel gerealiseerd. En daar zijn we vanzelfsprekend nog altijd hartstikke blij mee.