Juni chipmaand bij de Dierenbescherming

Tijdens Juni Chipmaand staat de Dierenbescherming op vier locaties in Twente klaar om te controleren of honden en katten gechipt zijn en goed geregistreerd staan. Hiermee haakt de Dierenbescherming in op de Juni Chipmaand-actie van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG). “Chip je dier en zorg voor een goede registratie!” is de belangrijkste boodschap van deze actie. Dieren zonder chip kunnenkunnen ter plekke worden gechipt door een dierenarts voor € 15,-.

Juni chipmaand bij de Dierenbescherming
Vier chiplocaties
Mensen kunnen met hun hond of kat op vier locaties terecht om gratis door dierenambulancemedewerkers van de Dierenbescherming te laten checken of hun huisdier gechipt is en goed geregistreerd staat. Is er geen chip, dan kan het dier ter plekke worden gechipt. Is er wel een chip maar klopt de registratie niet, dan kunnen de medewerkers van de Dierenbescherming helpen om de gegevens aan te passen.
• Donderdag 21 juni van 14 tot 16 uur in Oldenzaal; medewerkers van dierenambulance Twente voeren chipcontroles uit in het dierenopvangcentrum aan de Boerskottenlaan 33.
• Dinsdag 26 juni van 14 tot 16 uur in Hengelo; vrijwilligers van de dierenambulance Twente voeren chipcontroles uit in het dierenopvangcentrum aan de Zilverstraat 30.
• Dinsdag 26 juni van 14 tot 17 uur in Enschede; honden- en kattenbezitters kunnen voor een chipcontrole of chipbeurt terecht In het Dierenopvangcentrum aan de Boswinkelbeekweg 10.
• Woensdag 27 juni van 19 tot 20 uur In Almelo; medewerkers van Dierenambulance Almelo staan klaar om honden en katten te checken in het pand van de dierenambulance aan de Aadijk 28.

Chippen vóór de vakantie
Sinds 2013 is in Nederland het chippen en registreren van honden verplicht. Hoewel niet verplicht, is het voor katten net zo belangrijk. Kattenbezitters, die hun dier nog niet hebben laten chippen, worden dringend geadviseerd dit nog vóór de vakantie te regelen. Want juist in de vakantieperiode raken veel huisdieren zoek. Een dier dat gechipt is én bij een databank juist geregistreerd staat, kan gemakkelijk met zijn baasje herenigd worden.

Registratie checken
Mensen die hun dier wel gechipt hebben doen er goed aan te checken of de gegevens die in de databank geregistreerd staan nog correct zijn en welke gegevens op openbaar mogen staan. Dit kan thuis op de computer, of op één van de vier bovengenoemde locaties met hulp van medewerkers van de Dierenbescherming. Honden- en katteneigenaren kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om hun woonplaats en telefoonnummer zichtbaar te laten zijn als iemand het chipnummer van het dier invoert. De vinder van het dier kan dan direct contact opnemen met de eigenaar. Een andere optie is om de gegevens op ‘verborgen’ te zetten. Vinders moeten dan eerst de databank benaderen om met de eigenaar in contact te kunnen komen.

Chipjedier.nl
Op de landelijke website chipjedier.nl is te zien waar welke acties gehouden worden. Hier staat ook een link naar websites van alle databanken om te zoeken naar het chipnummer en de bijbehorende registratie, zodat men de adresgegevens kan checken.