Educatie

We vinden het belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier met dieren omgaan. Daarom laten wij leerlingen op een plezierige en inspirerende manier nadenken over dieren en het verzorgen ervan in een asiel.

Basisonderwijs

Het is belangrijk dat kinderen leren wat een asiel is en wat de medewerkers allemaal doen. Hoe worden de dieren er verzorgd, welke dieren zitten er zoal. We willen kinderen graag meer bekend maken met een asiel en wellicht vooroordelen wegnemen. Maar ook hen leren omgaan met huisdieren. Een rondleidingen voor scholen is dan ook mogelijk. De kosten daarvoor bedragen € 15,00 per rondleiding. Scholen dienen zelf te zorgen voor voldoende begeleiding van de groepen.

Voortgezet onderwijs

We ontvangen vaak ook gemotiveerde leerlingen van het voortgezet onderwijs die bezig zijn met een verslag of een project.

Beroepsonderwijs

We bieden diverse beroepsopleidingen een interessante stageplaats:
- A.O.C.'s (Agrarisch Opleiding Centrum)
- R.O.C.-Oost Nederland
- Het Groenhorst College
- Groene Welle
- Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht