Helpdesk hulpverleners

Verstoord dierenwelzijn binnen je werk?

Word je binnen je werk als (sociaal) hulp- of dienstverlener geconfronteerd met verstoord dierenwelzijn, maar zijn dieren of mensen niet in acute nood? Vul voor overleg en advies onderstaand contactformulier in. We nemen binnen 2 werkdagen telefonisch contact op.

Uiteraard gaan we zorgvuldig en conform de privacywet AVG met je gegevens om.

We kunnen niet reageren op meldingen van particulieren, dus we zullen altijd vragen voor welk bedrijf of welke organisatie je werkt. Particulieren verwijzen wij door naar landelijk meldpunt 144 .

Wat kan de Helpdesk Hulpverleners betekenen?

De Helpdesk Hulpverleners van de Dierenbescherming is er voor advies en overleg, zo kunnen we samen aandacht voor het welzijn van mensen en dieren combineren. Als je tijdens je werk als (sociaal) hulp- of dienstverlener wordt geconfronteerd met (mogelijk) dierenleed, is het vaak moeilijk om een inschatting te maken van de ernst van de situatie. Dierenleed gaat niet alleen over ernstige verwaarlozing of mishandeling. Als een hond nooit wordt uitgelaten of als iemand buitensporig veel huisdieren heeft, kan het welzijn van het dier ook in het gedrang zijn. Wij denken graag mee over een mogelijke oplossing.

Acute situatie of strafbaar feit?

Neem bij een acute situatie of voor het melden van een strafbaar feit zoals mishandeling of ernstige verwaarlozing contact op met landelijk meldpunt 144. Voor meer informatie over landelijk meldpunt 144 zie www.politie.nl/144. Ook kan er melding gedaan worden bij Meld Misdaad Anoniem. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Voor meer informatie over Meld Misdaad Anoniem zie www.meldmisdaadanoniem.nl

Huisdieren in de zorg

Inspiratiedocument voor woon- en zorginstellingen

Het is bewezen: huisdieren zorgen voor meer ontspanning en een lagere bloeddruk, ze kunnen hun eigenaar steun geven, eenzaamheid verminderen, bijdragen aan meer zelfvertrouwen en een motivatie zijn. De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat er voorkomen wordt dat juist de kwetsbare groepen van de samenleving bij een opname in een woonzorginstelling afscheid moeten nemen van hun huisdier. Zowel mens als dier is hier niet bij gebaat. Wij weten dat zorginstellingen die openstaan voor huisdierenbezit geregeld tegen allerlei problemen aanlopen. Wij hebben daarom een informatiedocument met informatie, handvatten en adviezen opgesteld om te komen tot een mens- en diervriendelijk huisdierenbeleid.

Inspiratiedocument aanvragen?
Vul onderstaand contactformulier in en vermeld bij 'korte toelichting' dat je dit inspiratiedocument aanvraagt.

  • Privacywet AVG

    Wij vinden het belangrijk om je te informeren over het gebruik van de persoonsgegevens die je bij het invullen van onderstaand contactformulier (voor verstoord dierenwelzijn binnen je werk) achterlaat:

    • We vragen je naam, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen met jou als hulpverlener en de naam van de zorginstelling om te verifiëren of deze gegevens juist zijn.
    • Je gegevens worden 1 kalenderjaar bewaard, daarna worden ze verwijderd.

    Meer informatie over ons privacy beleid vind je in ons privacystatement.