Preventieve dierenhulp

Dierenleed voorkomen

Eén van de belangrijkste doelen van de Dierenbescherming is het voorkomen van dierenleed, zodat we op de lange termijn minder dieren hoeven te redden. Onze afdeling ‘Preventieve dierenhulp’ richt zich dan ook –zoals de naam al zegt- op preventieve taken en diensten.

Actie: Laat dier en mens samenblijven

Samen dierenleed en verdriet voorkomen

Ieder jaar belanden er ongeveer 24.000 dieren in onze asielen. Dat betekent dat we dagelijks zo’n 65 asieldieren verwelkomen die om verschillende redenen uit hun vertrouwde thuissituatie zijn gerukt. De Dierenbescherming doet er alles aan om dier en mens samen te laten blijven.

We zijn er voor mens en dier

We zijn er niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen. Op maatschappelijk niveau, met hulpverleningstrajecten voor huisdiereigenaren die problemen ondervinden bij de verzorging van hun dieren. En als hulp- en dienstverleners geconfronteerd worden met verstoord dierenwelzijn, kunnen zij contact opnemen met onze Helpdesk Hulpverleners. Verder ondersteunen we met ons Dierenbuddyproject ouderen en chronisch zieken bij het verzorgen van huisdieren. Zo kunnen dier en mens bij elkaar blijven.

Andere projecten voor dieren

We houden ons bezig met zwerfkattenprojecten, waarbij we verwilderde katten helpen, maar waarbij we ook proberen te voorkomen dat huiskatten gaan zwerven. Een ander voorbeeld van onze preventieve werkzaamheden is de jaarlijkse paddentrekactie. Onze vrijwilligers helpen padden die na de winterslaap naar het water trekken veilig de weg over.

We geven voorlichting over het inzetten van preventieve maatregelen om ‘overlast’ van dieren als muizen en ratten te voorkomen. De Dierenbescherming is ook hier van mening dat voorkomen beter is dan bestrijden.

1/10

Steun ons

Samen dierenleed voorkomen

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend!

Gift van € 10
Gift van € 25
Gift van € 50
Ander bedrag