Beter consumeren

Als consument heb je een belangrijke stem. Met jouw hulp zijn plofkippen uit de supermarkt verdwenen en laten we meer koeien in de wei grazen. Kies voor diervriendelijkere producten om het leven van miljoenen dieren te verbeteren!

Plantaardig

In onze toekomstvisie voor een diergerichte en duurzame veehouderij in 2050, Deltaplan Veehouderij, schrijven we onder de kop ‘Kansen voor burgers’ onder andere het streven naar “consumptie van 70% plantaardige en 30% dierlijke eiwitten”. Sommige mensen zitten daar nu al op of zijn al verder, maar dat geldt lang niet voor iedereen.

Om dierenleed in de veehouderij te voorkomen is veel nodig, overschakelen naar een meer plantaardig dieet helpt daar zeker bij en kun je eenvoudig zelf doen. Denk aan het meedoen aan De week zonder vlees of de Veggiechallenge. Ga een stap verder en word flexitarier, vegetarier of veganist. En vergeet daarbij ook de vis niet. Als we allemaal minder dieren en meer plantaardig gaan eten is dat niet alleen beter voor de dieren, maar ook voordelig voor het milieu en onze gezondheid.

Beter Leven keurmerk

Veel mensen willen vlees eten en er niet veel voor betalen. Zolang die vraag er is, blijven supermarkten vlees aanbieden tegen een zo laag mogelijke prijs. De dieren betalen de rekening met een ellendig leven. Slechts 5% van de jaarlijks meer dan 450 miljoen dieren in de Nederlandse veehouderijen leeft in diervriendelijkere systemen zoals de biologische veehouderij.

De Dierenbescherming wil ook iets doen voor de overige 95% van de dieren die onder slechte omstandigheden leven. Het Beter Leven keurmerk stimuleert veehouders, slachterijen en supermarkten om deze dieren een beter leven te geven. Hoe meer verbeteringen ze aanbrengen, hoe meer sterren hun product krijgt, waarmee het bedrijfsleven zich positief in de markt kan onderscheiden. Het Beter Leven keurmerk is een sterrensysteem, waarbij geldt: hoe meer sterren, hoe diervriendelijker. Ga je boodschappen doen, let dan in de supermarkt op het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming op de verpakking.

Eieren

In de Nederlandse supermarkt vind je alleen nog scharrel- of biologische verse eieren*. Toch worden miljoenen legbatterijeieren gebruikt in producten als cake, mayonaise en koekjes. Als je kiest voor producten met het Beter Leven keurmerk of biologische producten, weet je in ieder geval dat je een verantwoord eitje eet.

*Wegens vogelgriep is er een landelijke ophokplicht voor pluimvee afgekondigd. Deze kunnen tijdelijk niet naar buiten. Dat betekent dat de kippen nu tijdelijk minder ruimte tot hun beschikking hebben.

Zuivel

In de supermarkten wordt inmiddels kaas geïntroduceerd met het Beter Leven keurmerk: Lidl heeft sinds een maand biologische kaas met de maximale drie sterren in het assortiment, en eind 2022 werd er een nieuwe kaas met één ster geïntroduceerd. En dat terwijl Beter Leven-producten voor zuivel eigenlijk pas drie jaar bestaan. In 2019 begon Jumbo met de verkoop van dagverse zuivel onder het huismerk met Beter Leven één ster en het aanbod daarvan is inmiddels toegenomen.

Vleesvervangers en kweekvlees

Vleesvervangers veroveren de supermarkt en cellulaire landbouw biedt perspectief. Dat laatste gaat over kweekvlees, maar ook over bont, kaviaar, leer of wol. Uit het laboratorium en straks uit de fabriek. Gemaakt van stamcellen. Van dieren, dat wel, maar zonder dat ze daarvoor hebben moeten lijden of sterven. “Het onderwerp ‘kweekvlees’ wordt genoemd in onze strategie. Het is relevant voor de Dierenbescherming omdat het de huidige, grootschalige en kostprijsgedreven vleesproductie grotendeels zou kunnen vervangen,” aldus Gemma Willemsen, strategisch adviseur van de Dierenbescherming. “We praten dan niet meer over stapsgewijs verbeteren, verfijnen of verminderen, maar over een fundamentele verandering of ommezwaai dankzij nieuwe wetenschappelijke inzichten. De omvang van de huidige in Nederland geslachte en gehouden aantallen dieren is circa 620 miljoen. Vervanging zal niet in één keer gebeuren, maar de potentiële impact is substantieel.”

Meer over kweekvlees

Voor een diergerichte, duurzame veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin schetsen we hoe een diergerichte, duurzame veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien.

Andere berichten over veehouderij