Zo zijn we georganiseerd

Door het land heen heeft de Dierenbescherming erkende en gelieerde asielen, dierenambulances en hondenscholen.

Zo zijn we georganiseerd

Ook bij jou om de hoek zetten we ons dus, samen met duizenden vrijwilligers, dagelijks in voor dieren. Dat doen we niet alleen in de vorm van dierennoodhulp, maar ook door bijvoorbeeld voorlichting te geven om verwaarlozing en mishandeling te voorkomen en door jeugdactiviteiten te organiseren.

Aan de landelijke vereniging is de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) verbonden, evenals de Stichting Beter Leven keurmerk.

Ledenraad

Op 1 januari 2021 is de Ledenraad van de Dierenbescherming van start gegaan. In de nieuwe verenigingsstructuur die als gevolg van de fusie per 1 januari 2015 is ontstaan, is de ledenraad een belangrijk orgaan.

Lees verder

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden. De raad vervult de volgende rollen: toezichthouder, werkgever en klankbord/adviseur van het bestuur. De strategische koers ‘Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend’ van de Dierenbescherming vormt het uitgangspunt voor het toezicht dat de raad uitoefent.

De RvT bestaat uit een breed spectrum van deskundigheden om alle aspecten van het functioneren van de Dierenbescherming te kunnen beoordelen.

Lees verder

Organogram

Als je de organisatie in zijn geheel wilt bekijken via het organogram, klik dan op het pdf icoon hieronder.

Organogram (PDF)