Strategische koers Dierenbescherming

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend!

We staan voor het beschermen van dieren in Nederland, in de ruimste zin van het woord, we erkennen hun waarde en behartigen hun belangen

istock

Voor een diervriendelijke samenleving

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend!

De Dierenbescherming heeft als droom dat we ooit leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen van mensen. Om dit te bereiken, sturen we aan op verandering van het bewuste en onbewuste handelen. We willen mensen helpen om zelf beter dieren te beschermen door diervriendelijke keuzes te maken in hun dagelijks leven.

Voor de nieuwe strategie zijn er vier doelen opgesteld die we de komende jaren in de maatschappij willen bereiken:

  • Diervriendelijk leven
  • Diervriendelijk ondernemen
  • Diervriendelijk besturen
  • Diervriendelijk gebruik van de openbare ruimte.

Kortom, we leggen het accent op het voorkómen dat dieren leed wordt aangedaan, zodat we uiteindelijk minder dieren hoeven te redden. We gaan het makkelijker maken voor burgers, bedrijfsleven, beleidsmakers, kennisorganisaties en politiek om dieren te beschermen. Zo kunnen we het meest betekenen voor nóg meer dieren en hebben we de grootste impact op dierenwelzijn.

En als redden toch nodig is, dan doen we dat, zo goed en zo kort mogelijk. De kwaliteit van dierenopvang en -vervoer willen we nog verder verbeteren en innoveren, waarbij we de capaciteit optimaal afstemmen op wat nodig is. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat dieren zo kort mogelijk in de opvang komen en het liefst door directe bemiddeling bij een nieuw baasje komen. Op de gebieden waarin we zelf niet helemaal goed thuis zijn, zoeken we samenwerking en afstemming met andere organisaties om samen ervoor te zorgen dat de dieren goede zorg krijgen.

Onze koers

Wil je meer weten over de strategie van de Dierenbescherming? Blader dan de brochure door.

Donwload als pdf