Dierennoodhulp

Hulp aan dieren

De Dierenbescherming zet zich dag in, dag uit, in voor dieren in nood. Dat doen we met onze dierenambulances, dierenopvangcentra, inspecteurs en de duizenden vrijwilligers die wij in het land hebben. Ook lobbyen we voor een betere wetgeving. Dankzij de steun van leden, donateurs en partners kunnen wij dieren in nood deze belangrijke hulp blijven bieden.

Dierenambulance

Als een dier zwervend of gewond is, rijdt de dierenambulance uit voor hulp. Onze vrijwilligers verlenen eerste hulp en brengen het dier naar een dierenarts. Als het baasje niet bekend is, gaat het dier naar een van onze dierenasielen.

Dierenasiel

Jaarlijks raken tienduizenden honden en katten hun thuis kwijt, omdat ze verdwalen, worden gedumpt of omdat er niet meer voor ze kan worden gezorgd. We vangen al deze dieren liefdevol op in één van onze dierenopvangcentra. We bieden ze tijdelijk onderdak, ze krijgen medische verzorging als dat nodig is en we zoeken een nieuwe baas voor ze.

Zwerfkatten

Elk jaar worden er een heleboel katten gedumpt door mensen die er niet meer voor kunnen of willen zorgen. Een achtergelaten kat verwildert en sluit zich aan bij andere zwerfkatten. Zo ontstaan er populaties zwerfkatten, waarbinnen veelvuldig nestjes met katjes worden geboren. We zetten ons in om dit zwerfkattenprobleem op diervriendelijke wijze beheersbaar te maken.

Inspecteurs en vrijwillige Medewerkers Buitendienst

De districtsinspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en vrijwillige Medewerkers Buitendienst gaan jaarlijks op duizenden meldingen af van verwaarlozing of mishandeling. Waar dat kan, vertellen ze baasjes hoe ze hun dier moeten verzorgen en huisvesten, om te voorkomen dat een dier uit huis gehaald moet worden. In het uiterste geval kan, in overleg met RVO.nl, worden besloten om een dier bij de eigenaar weg te halen.

Dierenbeleid beïnvloeden

Naast de directe hulp aan dieren, lobbyen we ook om dierenwelzijn te verankeren in de wet. Door goede kaders kun je dierenleed in bijvoorbeeld de vee-industrie voorkomen. Ook komen we op voor dieren die in het wild leven. Deze dieren komen vaak in de knel, omdat hun leefgebieden zijn verkleind. Wanneer ze op zoek gaan naar voedsel , vormen ze soms een gevaar voor de verkeersveiligheid of kiezen voor een verkeerde plek om te grazen. De Dierenbescherming zoekt naar diervriendelijke alternatieven om te voorkomen dat meteen gekozen wordt voor het doodschieten van deze dieren.