Zwerfkatten

Katten die weglopen, na een angstige vlucht de weg naar huis niet meer vinden, worden achtergelaten of botweg gedumpt komen niet altijd in een dierenasiel terecht. Ze moeten noodgedwongen zien te overleven op straat of in de natuur. Deze katten verwilderen en sluiten zich vaak aan bij andere zwerfkatten. Veel van deze katten zijn niet 'geholpen' waardoor er elk jaar ook nog eens nieuwe kittens bijkomen. Zo'n groep kan voor overlast voor mensen zorgen, maar ook voor de dieren zelf is zo'n leven geen pretje.

Voorkom dat je huiskat een zwerfkat wordt

Het allerbeste is natuurlijk voorkomen dat je kat een zwerver wordt. Als katteneigenaar ben je daarvoor als eerste verantwoordelijk. Je kunt een aantal dingen doen om het risico zo klein mogelijk te maken:
  • Laat je kat chippen en registreren, hierdoor kan je kat altijd weer naar jou terug gebracht worden.
  • Doe je kat een veilig, duidelijk zichtbaar halsbandje om, hierdoor voorkom je dat je kat voor een zwerfkat wordt aangezien. 
  • Meld vermissing van je kat (of een gevonden kat) bij de dierenambulance en het dierenopvangcentrum en zet de vermissing op mijndieriszoek.nl en/of amivedi.nl, hierdoor vergroot je de kans dat je kat snel teruggevonden wordt.
  • Laat je kat 'helpen', hierdoor voorkom je (ongewenste) nestjes.
  • Is het al te laat en zitten er zwerfkatten in de buurt, meld overlast door zwerfkatten dan bij de Dierenbescherming. Samen met jou, buurtbewoners en de gemeente kan naar een diervriendelijke, effectieve oplossing worden gezocht.

zwerfkittens in vuilnis

Wat kan de Dierenbescherming voor zwerfkatten doen

Voor zwerfkattenproblemen binnen de bebouwde kom kan de zogenaamde Trap, Neuter, Return (TNR) methode worden ingezet. Hierbij worden verwilderde zwerfkatten gevangen (Trap), gecastreerd of gesteriliseerd (Neuter) en weer teruggezet (Return). De katten worden gevangen met speciale vangkooien. Dat gebeurt met gerichte acties, waarbij zoveel mogelijk katten in één keer worden gevangen. Teruggeplaatste dieren veroorzaken veel minder overlast doordat ze gecastreerd zijn (geen sproeien, vechten en krijsen meer). Ook groeit de populatie niet meer omdat de dieren onvruchtbaar zijn gemaakt. Uiteindelijk, als de instroom van nieuwe dieren beperkt wordt door voldoende voorlichting aan omwonenden over chippen en steriliseren, wordt de groep steeds kleiner en zal uiteindelijk door natuurlijk verloop uitsterven.

Overigens zetten we tamme zwerfkatten en katten die nog te socialiseren zijn niet terug in de natuur. We vangen ze op in onze dierenasielen en als er geen eigenaren worden gevonden, zoeken we een nieuwe eigenaar. 

Zwerfkatten Nederland

Zwerfkatten Nederland richt zich op het structureel aanpakken van het zwerfkattenprobleem in Nederland op een diervriendelijke manier. De mensen achter Zwerfkatten Nederland zijn tal van organisaties en individuen die professioneel of op vrijwillige basis bezig zijn met zwerfkatten. Lees hier meer informatie.

Zwerfkattenwerkgroep regio Zuidwest

De Dierenbescherming heeft een eigen zwerfkattenwerkgroep in regio Zuidwest. Kom je hier zwerfkatten tegen? Neem contact op via zwerfkattenzuidwest@dierenbescherming.nl.Afschieten van zwerfkatten

Met de campagne ‘Zeg NEE tegen het afschieten van zwerfkatten’ haalde de Dierenbescherming in 2013 meer dan 137.000 handtekeningen op en dit resulteerde in een aangenomen motie in de Tweede Kamer.  Helaas is afschot van zwerfkatten daarna niet in het hele land verboden. In de provincies Utrecht en Friesland zijn ze gewoon blijven schieten en in andere provincies, zoals Flevoland en Limburg, laaide onlangs de discussie over wel of geen afschot zelfs weer op. 

De Dierenbescherming vindt dit zeer verontrustend en heeft daarom aan alle provincies, waar sprake is van afschot of waar afschotmaatregelen weer opgenomen dreigen te worden in beleid, in 2019 een dringende brief gestuurd met sterke argumenten tegen afschot.   

Conclusie van deze brief is dat het aandeel verwilderde katten in het buitengebied dusdanig laag is en het effect van afschot op het verminderen van verwilderde katten dusdanig klein, dat doden zinloos is. Het zorgt niet voor een structureel betere bescherming van vogels en andere wilde dieren.