Wilde dieren in Nederland

Dossiers wilde dieren in Nederland

Problemen

Wilde dieren in Nederland komen geregeld in de problemen doordat ons land meer en meer is aangepast aan menselijke behoeftes. Leefgebieden zijn verkleind of in kwaliteit achteruitgegaan. Dieren moeten zodoende van het ene naar het andere gebied trekken om voedsel te zoeken. Ze vormen daarbij soms een gevaar voor de verkeersveiligheid of kiezen een verkeerde plek uit om een maaltje bij elkaar te scharrelen. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt dan doodschieten.

Jagen op wilde dieren

In Nederland zijn zo’n 28.000 jagers met een jachtvergunning. Die schieten niet alleen dieren in het kader van schadebestrijding en populatiebeheer, maar ze doen ook aan plezierjacht. Op wilde dieren in Nederland - zoals de fazant, wilde eend, houtduif, konijn en haas - mag volgens de wet zomaar gejaagd worden. Een schotwond is echter niet altijd (direct) dodelijk, waardoor de dieren lange tijd lijden. 

Onnodig dierenleed

Ook door hengelsport en visserij komen jaarlijks veel dieren op gruwelijke wijze om. Ze leven vaak nog een tijdje door aan boord van een schip, om daarna zonder verdoving te worden gedood. Verder wordt er veel onnodig dierenleed veroorzaakt in en om het huis: denk aan het bestrijden van bijvoorbeeld muizen, ratten en mollen. Voor al deze dieren geldt dat ze vaak een pijnlijke dood sterven.

Wat de Dierenbescherming doet

We lobbyen bij de overheid voor een diervriendelijke aanpak bij conflicten tussen mensen en wilde dieren. Zo ontvingen de gemeenten in 2014 de Nota Aanbevelingen Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid van de Dierenbescherming met daarin adviezen om dierenwelzijn te bevorderen of te verbeteren, en na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 ontvingen de gekozen kandidaten de Nota Provinciaal Dierenwelzijnsbeleid. We pleiten bijvoorbeeld voor een goede inrichting van het landschap, met leefgebieden waar rust heerst voor dieren en voor voldoende verbindingen tussen gebieden. Vanzelfsprekend strijden we ook voor goede breedgedragen wetgeving en beleid, én toezicht hierop, op het terrein van bijvoorbeeld jagen en dodingsmethoden in de visserij.

Diervriendelijke alternatieven

We lobbyen niet alleen, maar gaan ook actief op zoek naar diervriendelijke alternatieven. Soms samen met wetenschappers, andere dierenwelzijnsorganisaties of pioniers uit bijvoorbeeld de visserijsector. Een alternatief kan zijn het plaatsen van een hek of slimme inrichting van het landschap (zodat de ene plek aantrekkelijker is voor dieren dan de andere). Tot slot zetten we via publieksvoorlichting problemen (en oplossingen) op de kaart.

Hulp aan dieren in nood

Hoewel we in principe vinden dat wilde dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten, bieden we (soms met partnerorganisaties) wel hulp als dieren in nood komen. Opvang moet wat ons betreft altijd gericht zijn op herstel en het terugzetten in de natuur. En wanneer lijden uitzichtloos is, moet euthanasie worden toegepast.

Wat kan jij doen?

Ook in je eigen omgeving kan je veel doen. Je kan je tuin zo inrichten dat bijvoorbeeld egels zich er thuis voelen. Of de overlast van muizen en ratten beperken door geen etensresten op straat te gooien en afval alleen aan te bieden wanneer dit toegestaan is.

Bel 144

Ook voor wilde dieren in nood bel je het centrale meldnummer 144. Wanneer je een jong dier aantreft, kun je dit beter niet direct oppakken, maar eerst even afwachten of de moeder niet toch in de buurt is.