Diervriendelijkere aanpak wilde dieren

Diervriendelijker 'overlast’ en schade voorkomen

Elk jaar worden in Nederland meer dan 5 miljoen dieren gedood, omdat ze schade en overlast (kunnen) veroorzaken. Deze dieren worden afschoten, verdronken of met een klem om het leven gebracht.

En dan hebben we het nog niet eens over dieren die indirect lijden, door bijvoorbeeld een schot hagel in hun lijf of jongen die van honger sterven doordat hun moeder is gedood.

Dweilen met de kraan open

Doden is niet alleen wreed, het is ook nog eens dweilen met de kraan open. De vrijgekomen ruimte binnen de groep dieren wordt al snel opgevuld als de omstandigheden niet aangepast worden. Dat lekkere gras blijft ganzen aantrekken en als er geen goed hek geplaatst wordt, huppelen nieuwe konijnen weer vrolijk rond waar ze niet gewenst zijn.

Wat werkt wel?

Er zijn steeds meer maatregelen waarvan is aangetoond dat ze wel werken. Voorbeelden om dieren te verjagen zijn bijvoorbeeld lasers, drones, robotvogels en onaantrekkelijk gras.
Een maatregel kan ook het plaatsen van een raster zijn of slimme inrichting van het landschap (zodat de ene plek aantrekkelijker is om te broeden dan de andere). Het is belangrijk dat als je dieren verjaagt van het ene gebied, dat er dan wel gebieden worden aangewezen waar dieren in alle rust en vrijheid kunnen leven.

Er zijn ook waarschuwingsbanden ontwikkeld voor schapen, die een schok geven als ze gegrepen worden door een wolf.

Tegen het aanrijden van wilde dieren zijn er knipperlichten bedacht die knipperen als er dieren in de berm scharrelen. Genoeg voorbeelden dus.

Dit doet de Dierenbescherming

De Dierenbescherming roept boeren, politiek, overheden en consumenten op om bij mens-dierconflicten de oplossing te zoeken in diervriendelijkere maatregelen. We lobbyen hier niet alleen voor, maar gaan ook actief op zoek naar maatregelen en steunen projecten en pioniers.

Robotvogel
Voorbeelden van maatregelen zijn lasers, drones, robotvogels en onaantrekkelijk gras.

Advies over diervriendelijkere aanpak

Het is niet altijd duidelijk welke maatregelen er überhaupt zijn. De Dierenbescherming adviseert graag over een diervriendelijkere aanpak. Met behulp van onderzoek- en beleidspublicaties in de vorm van rapporten en infographics laten we zien waarom een andere aanpak nodig is, wat de mogelijkheden zijn en tonen we aan dat een duurzame en diervriendelijkere oplossing loont.