Huis- en hobbydierenlijst

Teveel soorten dieren mogen als huisdier worden gehouden. Dit is niet altijd in het belang van het dier. Daarom strijdt de Dierenbescherming er al jaren om het houden van huisdieren aan banden te leggen door middel van een positieflijst.

istock

Meer over de huis- en hobbydierenlijst

De huis- en hobbydierenlijst (ook wel de positieflijst genoemd) is een lijst met diersoorten die gehouden kunnen worden zonder heel specifieke voorwaarden. Dit zouden dieren moeten zijn die goed te houden zijn, makkelijk verzorgd kunnen worden en die veilig leven bij mensen thuis.

Wat is de huis- en hobbydierenlijst?

De Dierenbescherming is blij dat er in juli 2022 eindelijk een nieuwe huis- en hobbydierenlijst is aangekondigd. Na dertig jaar eindeloos wachten heeft het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een lijst gepresenteerd met zoogdieren die in Nederland mogen worden gehouden als huisdier.

Lees het bericht

Waarom een verbeterde huis- en hobbydierenlijst?

Wij zien al jaren dat het aanschaffen van exotische dieren resulteert in vele welzijnsproblemen. Bij opvangcentra, zoals die van Stichting AAP, overtreft het aanbod van gedumpte en afgestane exoten nog steeds de capaciteit. Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) komen regelmatig verwaarloosde exotische dieren tegen, vaak bij mensen die onvoldoende kennis hebben van deze dieren.

Mensen schaffen dit soort dieren vaak aan, omdat het 'spannender' is dan het aanschaffen van een 'gewone' hond of kat. Maar zelfs als men langer over de aanschaf heeft nagedacht, blijkt dat het toch niet zo eenvoudig of leuk is om een exoot als huisdier te hebben. De dieren hebben vaak veel ruimte nodig, andere klimatologische omstandigheden dan de huiskamer en gespecialiseerd en duur voer.

Waterbuffels stonden lange tijd op de positieflijst.

Alleen maar exotische dieren?

De Dierenbescherming maakt zich al dertig jaar hard voor zo’n lijst en is ook blij dat die er nu ligt. Het laat zien dat niet alle dieren zomaar geschikt zijn om in en rondom huis gehouden te worden. En het feit dat de lijst kort is, betekent dat er streng gekeken is, en dat is goed nieuws. Zo is er bij de beoordeling niet alleen gekeken naar exotische dieren, maar ook naar dieren die we inmiddels als min of meer normale huisdieren zijn gaan beschouwen. Zoals chinchilla’s bijvoorbeeld. Die mogen straks niet meer. Wat straks ook niet meer mag als huisdier is de servalkat en de sugarglider (suikereekhoorn)

De lijst wordt van kracht op 1 januari 2024. Vanaf die datum mag je geen dieren meer aanschaffen, die niet op de lijst staan. Op dit moment is de lijst namelijk alleen nog voor zoogdieren. We hopen dat hierna wordt gewerkt aan een lijst voor vogels.