Wilde zwijnen

Helaas geldt voor het wilde zwijn hetzelfde als voor veel wilde dieren in Nederland, ze worden door een bepaalde groep mensen vooral gezien als een probleem.

Bij de benaming 'everzwijn' zal menigeen direct denken aan de avonturen van Asterix en Obelix die steevast eindigden in een groot feestmaal met dit dier op het menu. Allereerst is dit natuurlijk fictie en ten tweede zou je kunnen stellen dat mensen ruim 2000 jaar geleden niet beter wisten. Tegenwoordig hebben we het over het wilde zwijn en is ons denken over dierenwelzijn sterk veranderd.

Het zwijn heeft zelfs een beschermde status. Dit betekent echter niet dat het dier vrij rond kan lopen en zich overal in ons land mag vestigen. Het tegendeel is waar, op twee uitzonderingen na mogen ze dat nergens en wordt met behulp van onder ander jacht een nulstand nagestreefd. De Dierenbescherming vindt dat wilde zwijnen meer leefruimte verdienen in Nederland.

Het probleem met wilde zwijnen

Helaas geldt voor het wilde zwijn hetzelfde als voor veel wilde dieren in Nederland, ze worden door een bepaalde groep mensen vooral gezien als een probleem. Waar zwijnen voorkomen, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals aanrijdingen in het verkeer of overdracht van ziektes op gehouden varkens (vooral veeindustrie). Verder kunnen wilde zwijnen schade veroorzaken aan landbouwgewassen, sportvelden, begraafplaatsen en particuliere tuinen. De 'oplossing' waar in de meeste gevallen voor gekozen wordt: afschieten.

Afschieten wilde zwijnen geen oplossing

Uit de huidige gegevens over wilde zwijnen blijkt dat het afschieten niet effectief is om overlast te beperken. Het aantal afgeschoten wilde zwijnen neemt toe, terwijl de populatiegrootte en het aantal aanrijdingen niet kleiner worden. Vandaar dat de Dierenbescherming van mening is dat afschot niet of zo beperkt mogelijk moet plaatsvinden. Drukjacht, waarbij een drijver ervoor zorgt dat het wilde zwijn binnen het vizier van een jager komt, zou daarbij niet gebruikt mogen worden. Dit veroorzaakt veel stress en onnodig dierenleed. Volgens ons moeten alternatieven verder onderzocht worden, zodat intensief bejagen niet meer nodig is.

Aanpak volgens Dierenbescherming

De Dierenbescherming probeert provincies ervan te overtuigen af te stappen van de onhoudbare nulstand en wilde zwijnen leefruimte te geven. Helaas leidt dit nog niet tot de gewenste verandering van beleid. Dit werd nog eens pijnlijk duidelijk in juni van dit jaar toen bleek dat, ondanks onze inspanningen, de jagers in Brabant toestemming hebben gekregen om vangkooien te gebruiken om wilde zwijnen te vangen. In plaats van steeds naar nieuwe manieren te zoeken om dieren te doden kan volgens ons beter geinvesteerd worden in duurzame, diervriendelijke alternatieven zoals biijvoorbeeld voorgesteld en omschreven in de Handreiking Faunaschade van het Faunafonds. Daarnaast zijn er ten behoeve van verkeersveiligheid verschillende middelen als hekken en wildsignaleringssystemen.Voor verdere onderbouwing en verantwoording, lees ons factsheet wilde zwijnen:

Factsheet wilde zwijnen

Lees ook: Wilde dieren in Nederland.