Stop de foute puppyhandel!

Bange pups groeien op zonder daglicht, met slecht voer en weinig water, liggend in hun eigen uitwerpselen. Dit moet stoppen!

De foute puppyhandel moet stoppen!

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 150.000 honden verkocht, voornamelijk pups. Van de helft van deze jonge hondjes is niets bekend. Vermoedelijk zijn ze afkomstig uit Oost-Europese puppyfabrieken, waar de leefomstandigheden belabberd zijn. Het ‘produceren’ van zoveel mogelijk hondjes tegen een zo laag mogelijke kostprijs brengt grote risico’s met zich mee.

De misstanden in de foute puppyhandel

 • Puppyhandel1
  Ernstig leed voor fokteven

  Het leed van fokteefjes in puppyfabrieken is groot. Zij moeten aan de lopende band nestjes voortbrengen. Met hormonale injecties rekken foute fokkers de productie op tot wel drie nesten per jaar. En dat terwijl teefjes in normale omstandigheden jaarlijks niet meer dan één nestje voortbrengen. Fokteven die het zeven jaar volhouden, produceren wel 15 tot 18 nesten. In die periode gaan ze gebukt onder slechte levensomstandigheden en worden ze zelden tot nooit uit hun krappe, vieze hokken gelaten.

 • Hok puppys
  Erbarmelijke leefomstandigheden

  Pups die opgroeien in puppyfabrieken, leven in erbarmelijke omstandigheden. Ze worden gehouden in krappe hokken, zonder daglicht, slechte ventilatie, geen verwarming en zeer slechte hygiëne. De honden slapen in hun eigen ontlasting. Ook het feit dat vaak meer dan honderd fokteven in één schuur worden gehouden, levert onnoemelijk veel stress en onrust voor de dieren op, met alle gevolgen van dien.

 • Slechte leefomstandigheden
  Zwak immuunsysteem

  Om de productie zo hoog mogelijk te houden, worden pups al vanaf 4 of 5 weken bij hun moeder weggehaald. Dat is veel te vroeg. Door het gemis van de moederhond kan het immuunsysteem van de pups zich niet goed ontwikkelen. De dieren zijn zodoende vatbaar voor infecties, die in het massale circuit van de foute hondenhandel regelmatig opduiken. Ook op langere termijn kan een zwak immuunsysteem tot een broze gezondheid leiden.


 • Pups geen socialisatie
  Slechte socialisatie

  Een goede socialisatie is essentieel voor de ontwikkeling van jonge honden. Puppy’s moeten de kans krijgen om te wennen aan een leven met mensen en leren hoe te reageren op bijvoorbeeld voertuigen, andere dieren, geuren en geluiden. De pups in Oost-Europese fabrieken krijgen hier niets van mee. Omdat de moederhond haar pups veel te vroeg moet afstaan, krijgt ze niet de kans om ze goed te socialiseren. Eenmaal bij de handelaar worden de puppy’s in bulk opgeslagen, om zo snel mogelijk verkocht te worden. De socialisatie is ook dan vaak ondermaats. Het gevolg is dat de jonge hondjes gestoord gedrag gaan vertonen. Soms wordt dat snel zichtbaar, maar het kan ook pas op latere leeftijd tot uiting komen.

 • Geen socialisatie
  Gedumpte en geëuthanaseerde dieren

  Bij malafide handelaren in zowel binnen- als buitenland zijn middelen aangetroffen om verzwakte pups en moederhonden 'na gebruik' te euthanaseren. Zij leveren immers geen geld meer op en zijn nutteloos. Ook komt het voor dat fokteefjes en pups worden gedumpt zodra ze hun commerciële waarde hebben verloren.

 • Puppyhandel1
  Uitputtend transport

  Om kosten te besparen, worden vaak meer dan veertig pups in een auto of bestelbusje gepropt. In grote transporters zijn dat er vaak nog veel meer. De jonge hondjes worden opgestapeld in kratten, zonder hun moeder, vaak zonder eten en drinken. De reis vanuit Oost-Europa naar Nederland duurt in veel gevallen 10 tot 12 uur. Sommige puppy’s overleven deze afstand niet, andere arriveren in erbarmelijke conditie. In ons land worden de hondjes gekocht door liefdevolle baasjes die geen idee hebben van de verschrikkingen die de dieren in hun korte leven al hebben doorstaan. Gefokt voor de winst, behandeld als vuil.


1/6

Gevolgen voor de pups

Niet alle pups van foute handelaren ontwikkelen gedrags- en gezondheidsproblemen. Een deel lijkt er zelfs prima van af te komen. Met nadruk op ‘lijkt’. Want lang niet altijd wordt gestoord of afwijkend gedrag erkend als een gevolg van slechte socialisatie. Indien een hond extreem druk of juist heel rustig is, wordt dit vaak toegeschreven aan zijn karakter, terwijl het vrijwel altijd te maken heeft met een gebrekkige opvoeding of fysieke beperkingen. Daar komt nog bij dat de gevolgen van een verzwakt immuunsysteem soms pas op latere leeftijd zichtbaar worden.

Naast de gevolgen voor gezondheid en gedrag van de pup, gaat er nog veel meer leed schuil achter de malafide handel in puppy’s. Hoeveel nesten heeft de moederhond bijvoorbeeld moeten produceren? Hoeveel dagen in haar leven heeft zij daglicht gezien? En hoeveel broers en zussen hebben het niet gered? Kortom, waar moet je op letten bij het aanschaffen van een pup? We hebben een speciale checklist hiervoor opgesteld.

Stop foute puppyhandel!

De Dierenbescherming wil de malafide puppyhandel zo snel mogelijk een halt toeroepen. Met de campagne Stop foute puppyhandel! in december 2016 pleiten we voor betere overheidsregels om pups te beschermen. We riepen op om o.a. onze petitie te tekenen. Met groot succes! In januari 2017 hebben we onze oproep aan staatssecretaris Van Dam voor betere wet- en regelgeving op het gebied van puppyhandel overhandigd aan staatsecretaris Van Dam tezamen met de 70.878 handtekeningen.