Stop de foute puppyhandel!

Bange pups groeien op zonder daglicht, met slecht voer en weinig water, liggend in hun eigen uitwerpselen. Dit moet stoppen!

De foute puppyhandel moet stoppen!

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 150.000 honden verkocht, voornamelijk pups. Van de helft van deze jonge hondjes is niets bekend. Vermoedelijk zijn ze afkomstig uit Oost-Europese puppyfabrieken, waar de leefomstandigheden belabberd zijn. Het ‘produceren’ van zoveel mogelijk hondjes tegen een zo laag mogelijke kostprijs brengt grote risico’s met zich mee.

De misstanden in de foute puppyhandel

1/6

Gevolgen voor de pups

Niet alle pups van foute handelaren ontwikkelen gedrags- en gezondheidsproblemen. Een deel lijkt er zelfs prima van af te komen. Met nadruk op ‘lijkt’. Want lang niet altijd wordt gestoord of afwijkend gedrag erkend als een gevolg van slechte socialisatie. Indien een hond extreem druk of juist heel rustig is, wordt dit vaak toegeschreven aan zijn karakter, terwijl het vrijwel altijd te maken heeft met een gebrekkige opvoeding of fysieke beperkingen. Daar komt nog bij dat de gevolgen van een verzwakt immuunsysteem soms pas op latere leeftijd zichtbaar worden.

Naast de gevolgen voor gezondheid en gedrag van de pup, gaat er nog veel meer leed schuil achter de malafide handel in puppy’s. Hoeveel nesten heeft de moederhond bijvoorbeeld moeten produceren? Hoeveel dagen in haar leven heeft zij daglicht gezien? En hoeveel broers en zussen hebben het niet gered? Kortom, waar moet je op letten bij het aanschaffen van een pup? We hebben een speciale checklist hiervoor opgesteld.

Stop foute puppyhandel!

De Dierenbescherming wil de malafide puppyhandel zo snel mogelijk een halt toeroepen. Met de campagne Stop foute puppyhandel! in december 2016 pleiten we voor betere overheidsregels om pups te beschermen. We riepen op om o.a. onze petitie te tekenen. Met groot succes! In januari 2017 hebben we onze oproep aan staatssecretaris Van Dam voor betere wet- en regelgeving op het gebied van puppyhandel overhandigd aan staatsecretaris Van Dam tezamen met de 70.878 handtekeningen.

Voor een gezonde pup

Ben je op zoek naar een pup? Let dan goed op! Helaas zijn er foute puppyhandelaren actief. Bereid je goed voor met onze checklist.